סניפי אגודת אשכול הם אגודות שיתופיות שהוקמו רק לצורך רישום רכב סיור אשכול / רכב סיור מדברי ורכב מדברי. כל אגודה שיתופית מהווה תאגיד לרישום רכב. רישום רכב סיור אשכול ורכב מדברי בתאגיד סיור שהינו אגודה שיתופית התאפשר רק בזכות מערכת בתי המשפט. משרד התחבורה ומשרד התיירות התעמרו ופגעו בנו כשמסרו אותנו בעלי רכב אשכול בידי תאגידים מסחריים שבמקום לייצג אותנו ניצלו את מעמדם כדי לגבות מאיתנו כספים לחינם.

טופס הצטרפות /  עדכון פרטים אגודת אשכול – לחץ להורדה 

הבגידה הכי חמורה נעשתה ע"י אגודת מורי הדרך שלא רק הסכימה למסור אותנו בידי התאגידים המסחריים, אלא גם הסתירה מאיתנו את האמת! לכן בעל רכב אשכול אסור לך להתקרב לאגודת מורי הדרך שכן הם לא פועלים לטובתך, הם פועלים לטובת התאגידים המסחריים. זו הסיבה שהקמנו את אגודת אשכול שכל ייעודה הינו לטפל בבעלי רכב אשכול ובעלי רכב מדברי.

לרישום רכב אשכול ורכב מדברי אנא פנה בדוא"ל  ל –  [email protected]

למקרים דחופים בלבד מוטי בר-נס  050-9009700  /   1800-2000-32

 

רכבי אשכול –  סניפים 

באגודת אשכול נכון ל 12/12/2017  רשומים 221 רכבי אשכול  


01 סניף אשכול
     

02  ירושלים אשכול  

03  הגליל אשכול     

 04   השרון סיור

 06   מבשרת ציון

07  חשמונאי סיור  

08  ראש העין סיור 

09  כפר יונה סיור  

 10  אשדוד סיור    

11   ארבל סיור    

12   הירקון סיור  

 13   נווה מדבר       

14  צורי היעלים

 

רכבים מדבריים

באגודת אשכול  נכון ל – 12/12/2017 רשומים 139 רכבים מדבריים

 21   רכב מדברי

22  באר שבע סיור

24   יפו סיור   

25  כרכום סיור     

 26 כינרת סיור

27  אילת סיור 

 28   ערבה סיור

 

 

פדני תכשיטים