בשנת 2009 ועת הוקמה אגודת אשכול הודעתי למשרד התיירות על הקמת אגודת אשכול אבל גב' מינה גנם הודיעה לי כי משרד התיירות לא מטפל בנושא אלא "הסמכות החוקית נמצאת בידי משרד התחבורה" !

2009 גב' מינה גנם – משרד התיירות לא מטפל ברכב אשכול "הסמכות החוקית בידי משרד התחבורה"

גב' מינה גנם לא טרחה להודיע לי שבסתר בחשיכה היא ועו"ד רם ליסטמן ומר יוסי נזרי ועוד חברו לתאגידים המסחריים כדי למסור את הטבת המס שניתנה ע"י שר התיירות בזמנו משה קול רק למורי דרך הם העבירו את ההטבה גם לתאגידים המסחריים.

משרד התחבורה מר יוסי נזרי גב' מינה גנם ועו"ד רם ליסטמן פעלו בסתר בחשיכה ביחד עם התאגידים המסחריים ויחד עם אגודת מורי הדרך היו"ר יענקלה מיטראני והממונה על רכב אשכול יוסי וייס פגעו בנו ומסרו אותנו לידיי התאגידים המסחריים!

לא רק שהם תקעו לנו סכין בגב הם גם העלימו את המידע מאיתנו – בעלי רכב אשכול פרטי ורק תודות לעתירה שהגשתי נגדם התגלתה לי הבגידה!

הרפורמה שבה בגדה אגודת מורי הדרך באינטרסים של בעלי רכב אשכול שנת 2009

החבורה הנ"ל ובעיקר נציגי אגודת מורי הדרך בועדת רכב אשכול שאמורה לייצג את בעלי רכב אשכול, פעלה נג דבעלי רכבאשכול. רק וועדה אטומת לב ועיוורת יכולה לנהוג כך!

לפי מיטב הבנתי העניין נעשה שלא על פי המינהל התקין ומבלי ששר התיירות היה מודע לכך, כן הפקידים הנכבדים על דעת עצמם ללא אישור שר התיירות העבירו הטבה שניתנה למורי דרך לתאגידים מסחריים וגם ללא הגבלת כמות!!!

כשעתרתי נגדם בבית המשפט המנהלי בשנת 2013 כנגד ההחלטה הלא סבירה שלהם! "הצדיקים" טענו כי זה נעשה ע"י רשות המיסים. רשות המיסים מצידה טענה שלא דובים ולא יער.

אבל בינתיים הפקידים האלה הצליחו לפגוע בנו ולתת לתאגידים המסחריים, בניגוד למינהל התקין בניגוד להוראות מבקר המדינה את אישורים להטבת מס ללא הגבלת כמות!

בית המשפט המנהלי קיבל את הפרשנות של משרד התחבורה והתיירות. פרשנות שצצה 4 שנים לאחר שצו תעריף המכס שונה בגלל דבר אחר לגמרי – החוק הירוק. וכך הצדיקים במשרד התחבורה והתיירות הצליחו להצדיק את פעולתם נגדינו.

עתרתי לבג"ץ 5973/13 שבעקבותיו שונה צו תעריף המכס והאחריות על מתן הטבת המס עברה לידי משרד התיירות, שהוא הוא המשרד הנכון שיטפל בענייני רכב אשכול.

עו"ד רם ליסטמן לא אוהב מורי דרך מסיבה לא ידועה והוא פוגע ככל יכולתו במורי דרך בעלי רכב אשכול, בועדת רכב אשכול במשרד התחבורה הוא ניסה להטיל עלינו כל מיני הוראות דרקניות וזואת בניגוד להסכמות שנעשו עם משרד התחבורה ובעקבות העתירות שלנו! הוא רוצה שלתאגיד של מורי דרך בעלי רכב אשכול יהיה חניון! אלוהים בשביל מה אנחנו צריכים חניון אם כל אחד חונה בבית! הוא רצה שנקבל רישיון עסק – אדון עו"ד רם ליסטמן מה זה עניינך רישיון עסק ! הרי משרד התיירות ביטול את כל הדרישות שלו לרישיונות בתחום התיירות למעט מורה דרך, ומדוע אתה לא עוזב זאת לרשות המקומית שהיא אחראית לזה. הוא רצה שיהיו לנו מומחים – אדון עו"ד רם ליסטמן קודם שמשרד התיירות ייקח מומחים לתיירות ואתה אישית תיקח ממומחה לרכב אשכול ולחוקיות של הפעילות שלך !

מזלנו שאדון עו"ד רם ליסטמן נפל בידיים של יו"ר ועדת הכספים ח"כ הרב משה גפני שראה את העוולה והוא הורה לו לשנות את הנוהל החדש שעו"ד רם ליסטמן הוציא בניגוד לחוק ולמינהל התקין!!! כן אני יכול להוכיח שעו"ד רם ליסטמן לא מכיר את החוק, פועל בניגוד למינהל התקין וערכי מדינת ישראל מתוך יצר שנאה לא ברור למורי דרך!

הנוהל הכושל והלא חוקי שכתב עו"ד רם ליסטמן לגבי רכב אשכול שנפסל ע"י ועדת הכספים !!!

איך יתכן עו"ד רם ליסטמן שאתה משמש כיועמ"ש של משרד התיירות בועדת רכב אשכול כבר עשר שנים ואתה פועל בניגוד לחוק?!

צר לי מאוד כי בגלל הכשלים של עו"ד רם ליסטמן הוכתם גם שמו של משרד התיירות שר התיירות והמנכ"ל אמיר הלוי שחתום על הנוהל החדש ובכך הפך לשותף לדבר עבירה של עו"ד רם ליסטמן.

אם הפקידים הנכבדים היו נוהגים ע"פ ערכי מדינת ישראל, החוק והמינהל התקין והיו מבינים שהם משרתי ציבור ואסור להם להתעמר בציבור הם היו עושים מה שחובתם היה לעשות ומזמינים את כל הנוגעים בדבר כדי להקים נוהל מקובל על כולם. ככה פועלים בשקיפות ויעילות ! ולא כגנבים בחושך !

עו"ד רם ליסטמן איך אתה לא מתבייש כאשר אתה מחליט עם עצמך שאסור לנו לעשות נסיעות פרטיות! את הרכב קניתי במיטב כספי זה רכושי וקנייני ואל לך לתחוב את אפך לנסיעות הפרטיות שלי ברכב שלי!

עו"ד רם ליסטמן איך אתה לא מתבייש להורות לנו להשתמש ברכב רק להסעות תיירים מה אתה רוצה שנעשה עם הישראלים שנשים אותם על הגג או אולי להביא אותם למשרד התיירות שיראו איך אתם לא מצליחים להביא תיירים לישראל!!!

הפקידים האלה כבר תקעו לנו סכין בגב פעם אחת והם מנסים להמשיך ולפגוע בנו. אבל אל דאגה אני הפכתי את העניין לדבר המרכזי של חיי ולא אתן לפקידים ערלי לב לפגוע בנו!

כמה שאני אוהב את ח"כ הרב משה גפני שבחוש האנושי שלו הוא רואה כי עו"ד רם ליסטמן מנסה לפגוע במורי דרך והוא אומר לו בין השאר

"… יש איזה יועץ משפטי שצריך לפטר אותו. את מי זה? יש פה תקלה."

אני לא משוגע שחושב כי עו"ד רם ליסטמן פועל בניגוד לחוק, אפילו יו"ר ועדת הכספים שנתקל בעניין פעם ראשונה בחייו רואה שעו"ד רם ליסטמן פועל בניגוד לחוק

פרוטוקול וועדת הכספים בעניין נוהל רכב אשכול בהטבת מס, שנעשה באופן לא חוקי ובניגוד למינהל התקין !  8.12.15

 

האמור לעיל נכתב ע"י מוטי בר – נס ועל מיטב ידיעותי והבנתי, ואני לוקח אחריות מלאה לאמור כאן.

אני מזמין כל אחד שחושב שנפלו טעויות בנ"ל, או שלא נעים לו לשמוע את האמת, לשלוח אליי את השגותיו ובקשותיו

ל-        [email protected]

ואז אולי אני אשנה את הכתוב כאן, בכלל לא בטוח!

 

פדני תכשיטים