בוטל אישור נסיעה בנת"ץ לרכב אשכול, (סיור ותיור).

אישור נסיעה בנת"ץ לרכב אשכול

אישור נסיעה בנת"ץ לרכב אשכול

תודה לעו"ד דנה עסיס שנער יועמ"ש משרד התחבורה שנתנה פרשנות משפטית ברורה כי רכב סיור אשכול יכול לנסוע בנת"ץ.

ותודה לגב' מיטל להבי סגנית ראש עיריית ת"א  שהורתה לפקידים ברשות החנייה לאשר את כל הבקשות לביטול הדוחות, אם מצורף רישיון רכב סיור + רישון הסעות סיור.

ותודה ענקית לתוכנית גלי צה"ל  יהיה בסדר, שתוך 2 דקות שידור סידרו מה שלא הצלחנו בחודשיים.

ותודה לחבר יינון חדוותי שתרם את הרעיון לפנות ליהיה בסדר

מי שקיבל דוח על נסיעה בנת"ץ. לכתוב בקשה לביטול הדוח לפי הכתובת בגב הדוח ולצרף  רישיון רכב בסיווג סיור + רישיון סיור. הכי טוב לעשות זאת דרך האתר של עיריית תל אביב.

מברוק לחבר מוני שביטלו לו את הדוח

מכתב חדש אישור נסיעה בנת"ץ עו"ד דנה עסיס-שנער יועמש משרד התחבורה

(תודה עו"ד דנה עסיס שנער על הטיפול)

מר בר-נס שלום רב,

רכבי סיור אשר מוגדרים על פי רישיון הרכב כרכב סיור ומחזיקים ברישיון הסעת סיור לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ"ה-1985 פטורים  מאיסור נסיעה בנתיבי תחבורה ציבורית שלא מיועדים לקווי שירות באוטובוסים, וזאת לאור הפטור מציות לתמרור שניתן בשנת 2008 על ידי המפקח הארצי על התעבורה דאז, מר אלכס לנגר.

אנו פועלים בימים אלה מול גורמי האכיפה הרלוונטיים, כי רכבי והסיור אשר בעלי רישיון הסעת סיור, יוגדרו במערכות המיחשביות כבעלי פטור כאמור, כאשר הנושא צפוי להיות מוסדר במהרה. עם סיום הטיפול, נעדכנכם ללא דיחוי.

בברכה,   דנה עסיס-שנער, עו"ד   לשכה משפטית- משרד התחבורה והבטיחות בדרכים  

רכב אשכול דינו כדין מונית מכתב מר עוזי יצחקי סמנכ"ל

נת"ץ –   נתיב תנועה ציבורי

רכב מדברי ורכב סיור מדברי לא יכולים לנסוע בנת"ץ.

 

דוחות נת"ץ בעיריית ת"א

ניתן להגיש בקשה לביטול דרך אתר עיריית ת"א

לרשום בגוגול – בקשה לביטול דוח עיריית תל אביב

בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לפקודת התעבורה ותקנה 16 (2) לתקנות התעבורה

התשכ"א-1961 הריני פוטר את נהגי הרכב המוגדר כרכב סיור ותיור

מהוראת תמרור האוסר כניסה ונסיעה לנתיבי התחבורה הציבורית.

פטור זה אינו תקף לנתיבים המיועדים לקווי שירות באוטובוסים בלבד לפי הוראת תמרור.

אישור זה תקף לנסיעות בכל חלק הארץ

פטור זה תקף כל עוד רישיון הרכב הינו בר תוקף ובצמוד לרישיון הסעת לסיור ותיור תקף.

משרד התחבורה, המשנה למנהל הכללי

הערה: אישור נסיעה בנת"ץ לרכב אשכול –  רכב אשכול באישור מוגדר כרכב סיור ותיור מכיוון שכך כונה בעבר ,בתקנות התעבורה עדיין מוגדר כרכב סיור.

המקום היחידי שעדיין משתמשים במושג סיור ותיור הינו בפוליסת ביטוח ייעודית שם מוגדר רכב אשכול כ – מונית סיור ותיור.

בתחילת הדרך לא היה רכב אשכול, רכב להסעת והדרכת תיירים בשכר היה אפשרי רק במונית סיור ותיור, לרכב היה לוחיות רישוי בצבע ירוק מיוחד.

במהלך השנים השתנה השם מ – מונית סיור ותיור ל – רכב סיור ותיור וכים רכב סיור אשכול.

דוגמא לרישיון רכב סיור (אשכול) לעבדכם הנאמן יש רישיון לרכב סיור (אשכול) משנת 1997.

דוגמא לרישיון סיור (אשכול) או בשפה הצו " רשיון להסעת סיור ברכב סיור (אשכול) "

פדני תכשיטים