Catalogue Rose of Jericho

שושנת יריחו האמיתית הינה צמח בר חד שנתי הנפוץ במדבריות העולם הישן, בישראל נפוץ בכל אזורי המדבר, הנודע בזכות שעון גשם ביולוגי המפיץ את זרעי הצמח רק כאשר יורד גשם.

שושנת יריחו בטבע מתוך גן עין גדי

שושנת יריחו בטבע מתוך גן עין גדי

 

שושנת יריחו הינו צמח המקושר לרעיון התחייה בנצרות בזכות "התעוררות" הצמח לאחר שיורד גשם. בפועל הצמח מת אך למרות שהינו צמח חד שנתי יש לו שלד מעוצה המתנהג באופן מיוחד כשהוא נפתח ומפזר את זרעיו כל אימת שיורד גשם במדבר.

 

הקישור למוטיב התחייה בנצרות והתהליך הייחודי שעובר הצמח בעת שנרטב בגשם גרם למאמינים הנוצרים לקרוא לצמח צמח מרים (המגדלנית) או צמח התחייה.

 

החבר עודד הם מדריך מדבר וותיק הצליח לגדל את הצמח בצורה מסחרית ולמכור את הצמח למאמינים הנוצרים המרטיבים את הצמח בחג הפסחא – חג התחייה  Easter  כסמל לתחייתו של ישו.

 

 

 

 

 

שני קישורים לגבי הגידול של שושנת יריחו וכוכב ננסי שני צמחים המפעילים שעון גשם לתפוצת הזרעים.

שושנת יריחו פתוחה לאחר שהוטבלה במים

שושנת יריחו פתוחה לאחר שהוטבלה במים

 

 

 

 

 

 

 

Rose of Jericho youtube.com

 

Star of Blessing youtu.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פדני תכשיטים