בעל רכב אשכול ורכב מדברי אתה חייב להצטרף לאגודת אשכול שכן היא שלך ובשבילך

הצטרפות חינם, ואתה מקבל מידע, ייעוץ ועזרה בטיפול בבעיות מול הרשויות.

משטרת ישראל הוציא איסור שימוש לרכב – אגודת אשכול ביטלה .

כבוד השופט אורן בועז בבית משפט לתעבורה פתח תקווה  קבע תוך פחות מדקה " לאחר שעיינתי בתקנה 84 א לתקנות התעבורה ובה יש התייחסות ספציפית לרכב מדברי, אני מורה על ביטול צו איסור השימוש והחזרת רכב נשוא הבקשה לידי הבעלים לאלתר."

בנוסף קבע כבוד השופט למשטרה איסור שימוש מוציאים על עבירה חמורה כמו נסיעה בשכרות או נהיגה בעת פסילה ולא לכל מטרה אחרת!

משטרת ישראל אסור לכם להוציא איסור שימוש לרכב על עבירה פעוטה!

 

ע"פ תקנות מס הכנסה – ניכוי הוצאות החזקות רכב סעיף 2  ת"ק תש"ע 2010 סעיף (ד1)

רכב סיור או רכב מדברי רשאי לנכות 80% מהוצאות הרכב. 

"לגבי רכב שסיווגו M1, שסיווג המשנה שלו הוא רכב סיור או רכב מדברי, כאמור בתקנה 271 א (ד) (1) לתקנות התעבורה – סכום הוצאות החזקת הרכב בניכוי שווי השימוש ברכב כפי שנקבע בתקנות שווי השימוש, או סכום בגובה 80% מהוצאות החזקת הרכב, לפי הגבוה.

רק לגבי אוטובוס ציבורי לסיור רק 90%  . בתקנה סעיף (1ב) אמנם כתוב M1 אבל אם נכיל זאת גם על M2 אף אחד לא יוכל לטעון לגבי איסור שימוש לצרכים פרטיים. אם הולכים לפי התקנות המתייחסות לאוטובוס רגיל הרי אפשר לקזז 100% מהוצאות הרכב. יש כאן טעות בתקנות מס הכנסה שאין להן קורלציה לסוגי הרכב של משרד התחבורה.

תקנות מס הכנסה – ניכוי הוצאות רכב

 

סעיף 1 לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב) תשנ"ה-1985

"הוצאות החזקת רכב"  – הוצאות ששלומו בשנת המס בשל רישוי הרכב, ביטוח חובה ששולם עליו, ביטוח מקיף שלו, דמי שכירות בעד שימוש בו, רכישת דלק, רכישת שמנים, תיקון הרכב והחזקתו, חניה שאינה במקום העיסוק או סמוך אליו, אגרה, וכן פחת לפי סעיף 21 לפקודה שהנישום זכאי לו בשנת המס בשל הרכב. לעניין זה "דמי שכירות" – לרבות דמי שימוש כמשמעותם בתקנות מס הכנסה (ניכויים מיוחדים למשתמש בתיוד בשכר מכר)

 

סעיף 21 לפקודת מס הכנסה מתיר להוריד פחת כל שנה משווי הרכב ע"פ

תוספת א'  – פרטים על נכסים שניתן לתבוע בעדם פחת לפי סעיף 21 …

סעיף יא (III)  רכב מסוג M שסיווג המשנה שלו הוא אוטובוס ציבורי, רכב סיור או רכב מדברי, כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה  20%

 

ניכוי מע"מ  – מס תשומות עפ"י סעיף 38(א) לחוק מס ערך מוסף  "התשומה משמשת לעסקה החייבת במס"

איסור ניכוי מס תשומות לרכב  למעט המפורט בתקנה 14 (ב) לתקנות

הסעת נוסעים במהלך העסק, בידי מי שעסקו הסעת נוסעים.

סיורים וטיולי שטח בידי מי שעסקו ארגון סיורים כאמור.

 

 

 

 

עו"ד רם ליסטמן אתה הבנת את זה? אם חסר לך חומר ואתה לא מבין משהו בנושא רכב אשכול חובתך להתייעץ עם מי שנמצא בענף שנים רבות ומבין את החוק יותר טוב ממך, ואני מתכוון במלוא הענווה אליי – מוטי בר-נס יו"ר אגודת אשכול שעתר נגדך בתפקידך כחבר בועדת אשכול

עו"ד רם ליסטמן אתה זוכר מה אמר לך יו"ר ועדת הכלכלה של הכנסת ב 8.12.2015 אחרי השעה 10 בבוקר

 "יש כאן יועמ"ש שצריך לפטר אותו! "

עו"ד רם ליסטמן אם אתה לא מבין למי הוא התכוון הוא התכוון אליך !

עו"ד רם ליסטמן עשית עבודה רעה מאוד! וראוי היה לפטר אותך!

עו"ד רם ליסטמן עשית עבודה  שלומיאלית ברמה שבלתי ניתנת להסבר!

עו"ד רם ליסטמן למה אתה שונא מורי דרך?

עו"ד רם ליסטמן עובד ציבור צריך לשרת את הציבור ולא לשנוא אותו ולהתעמר בו!

עו"ד רם ליסטמן אנא שקול את דרכיך לפני שאתה פוגע בציבור מורי הדרך בעלי רכב אשכול !

עו"ד רם ליסטמן היזהר כשאתה פועל ממניעים פסולים לטובת בעלי הון ותאגידים מסחריים !

עו"ד רם ליסטמן זה אסור לפי החוק !

 

רשימת עתירות יו"ר אגודת אשכול – מוטי בר-נס ונושאים שטופלו.

 

 

  1. בג"ץ 8158/15 נגד משטרת ישראל בגין חסימת כבישים בשלג למורי דרך בעלי רכב אשכול 4X4 ולרכב מדברי – ממתין לדיון.

 

  1. עת"מ 10609-01-15 נגד מר יוסי נזרי יו"ר ועדת רכב אשכול  – בגין אי מתן מענה כנדרש שכולל הנמקות למתן תשובה שלילית. משרד התחבורה ובעיקר מר יוסי נזרי הנכבד לא חושבים כי זה מתפקידם לתת מענה כנדרש כולל הסברים מפורטים, וזאת ע"פ  חוק לתיקון סדרי מינהל (החלטות והנמקות) . בעקבות העתירה לא רק שנפסקו הוצאות אלא גם התקבלה תשובה מפורטת כנדרש.

 

  1. בג"ץ 5973/13 נגד רשות המיסים, משרד התחבורה, משרד התיירות בגין ביטול הקריטריונים למתן הטבת מס לרכב סיור אשכול והצפת הענף בכלי רכב משנת 2011. רשות המיסים שינתה את תעריף המכס והוחזרו הקריטריונים החל משנת 2016. אבל עו"ד רם ליסטמן נתן דרור לעצמו להפוך פסיקה של בג"ץ נגד משרד התיירות למצב שבו הוא יכול להשתמש בסמכותו באופן שרירותי ובניגוד לחוק. לא לא לא עו"ד  רם ליסטמן אתה לא יכול לעשות זאת!!!

 

  1. עת"מ 34948-12-12 נגד משרד התיירות והתחבורה בגין הרפורמה ועוד – לצערנו משרד התחבורה הצליח לעוור את עיני השופט ע"י ביטול הפיקוח על רכב אשכול והטלת האשמה על רשות המיסים בגין פרשנות חדשה לשינוי צו תעריף המכס מספטמבר פרשנות שלא התבצעה במשך 3 שנים והייתה תרגיל התחמקות נוסף של משרד התיירות והתחבורה מתפקידם.

 

  1. עת"מ 9327-12-11 ו – עע"מ 6780-12 התבטלה וצומצמה התקינה לגבי רכב מדברי ורכב סיור מדברי. ובכך נחסכו כספים ואמצעים רבים לחברים אך גם ממשרד התחבורה שהשקיע משאבים בבירוקרטיה מוגזמת. ושונו נהלים במשרדי הרישוי כדי להקל על תהליך הרישוי. הוקמה ועדה לביטול התקינה הישראלית לגובה גג של אוטובוס זעיר לסיור.

 

  1. עת"מ 11412-07-12  בגין אי מסירת מידע ועוד,  אילץ את משרד התחבורה והתיירות שפעלו בסתר וכגנבים בחושך והקימו רפורמה בענף רכב אשכול ללא שיתוף מורי דרך בעלי רכב אשכול – נמסר המידע שהוסתר והתגלה כי נעשתה רפורמה לא חוקית, ובניגוד להוראות מבקר המדינה!  גב' מינה גנם איך את לא מתביישת לכתוב לי מכתב ב 22.8.2009 שבו את מסתירה את הרפורמה שאת חתומה עליה ב 22/7/2009 מעשייך במקרה זה הינם הולכת שולל , הונאה ! זה בניגוד לחוק להונות כל אדם ובמיוחד לעובד ציבור אסור לו להונות את הציבור!

 

  1. עת"מ 12895-02-12 התאפשר למורי דרך להתאגד באגודות שיתופיות לקבלת רישיון למשרד להסעת סיור לצורך רישום רכב סיור, וזאת ללא צורך בחניונים ורישיון עסק. כיום קיימות עשרות אגודות שיתופיות המאפשרות לעוסקים בענף הסיור להתאגד ולהיות הבעלים של המשרדים בעצמם ולא להיות תלויים במשרדים מסחריים שעשו רווחים על חשבונם ונרפאה הפגיעה בחופש העיסוק.  עו"ד רם ליסטמן לפני שאתה מטיל עלינו כל מיני מכשלות כדי לרצות את חברך בעלים של תאגיד סיור מסחרי ראוי שתלמד מה הפרקליטות אמרה בעניין בבית המשפט! ניחא אם אדם מן השורה לא יודע אבל אתה עו"ד רם ליסטמן ממונה על העניין מזה 12 שנים ואתה מתנהג כמו הדיוט ולא ע"פ תפקידך כיועמ"ש של משרד התיירות.

 

  1. טיוטת עתירה לבג"ץ ואח"כ עת"מ 9966-12-12 תוקנה תקנת התעבורה 579 והוענק פטור מקצין בטיחות לתאגידי סיור ומדברי שרשומים בהם פחות מ– 20 כלי רכב ומורי דרך בעלי רכב אשכול ורכב מדברי רבים חסכו זמן, אמצעים וכספים רבים שבוזבזו לריק, ונפסקה הפגיעה בזכויות יסוד ונפסקה אפליה שנעשתה לעותר וחבריו בהשוואה למוניות.   

 

  1. בג"ץ 7006/07 –  תוקן צו היבוא החופשי המאפשר למורה דרך יבוא אישי של רכב שאינו מיובא ע"י היבואן.  בהמשך ויחד עם משרד התחבורה, וועדת הכלכלה של הכנסת הקים את סעיף 31 א. להצעת חוק רישוי שירותי רכב  שתאפשר יבוא אישי של כל סוגי הרכב כולל 2M לצרכי כלל העוסקים בארץ. אך מכיוון שהצעת החוק התעכבה בגלל הבחירות, ומשרד התחבורה התמהמהה בהטמעת המדיניות החדשה ותודות לטיוטת עתירה לבג"ץ  חדשה משרד התחבורה המליץ בפני שר הכלכלה לשנות את צו היבוא החופשי ולאפשר למורה דרך ייבוא של כל סוגי הרכב. כרגע משרד הכלכלה מתמהמה בתיקון צו יבוא חופשי וייתכן שגם עניין זה יגיע בקרוב לכבוד בית המשפט.

 

  1. בג"צים 3677/02 2980/06  – לאחר שאלוף פקמ"ז סגר את מרבית שטחו של מדבר יהודה לטיולים בתחילה בגלל ולכאורה בעיות ביטחוניות ואח"כ לטובת שטחי אש, ותודות לעתירות אלו  הוציא אלוף פיקוד המרכז נוהל המאפשר סיורים – טיולים באזור מדבר יהודה כשצה"ל לא מתאמן – בעיקר בשבתות וחגים, וצומצמה מפת שטחי אש של הבוקע הצפוני – נבי מוסא במדבר יהודה.   לצערי המצב כיום לא מאפשר פעילות יומיומית במדבר יהודה כמו גם נגרם נזק בלתי הפיך לענף התיירות והביקוש לטיולים במדבר יהודה ירד באופן דרסטי.  ספיח לבג"ץ זה היא חוסר המקצועיות של משרד התיירות ושל אלוף פיקוד מרכז שהכניסו את שטח גן לאומי קומראן לתוך מפת שטח האש. זה אומר שמי מטעם אלוף הפיקוד עושה מה שמתחשק לו בזכות הסמכות שניתנה לו מצד אחד, ומצד שני זה אומר על משרד התיירות שהם לא מבצעים את תפקידם ולא דואגים לאינטרסים של ענף התיירות. אבל הכשל של משרד התיירות הוא לא הפתעה גדולה שכן הם לא יודעים מה זה בכלל שטח אש ושלחו השתלמות מורי דרך לתוך שטח אש ללא תיאום. רק בזכות תלונה שלי למשטרה הצלחתי לעצור את ההשתלמות מלהיכנס לשטח אש.

 

פדני תכשיטים