אגודת אשכול שלך ובשבילך 

 

טופס הצטרפות

לגבי ניכוי הוצאות יש לנהוג ע"פ תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב ) תשנ"ה-1995 סעיף (1ג ) "לגבי רכב שסיווגו 1 M שסיווג המשנה שלו הוא רכב סיור או רכב מדברי, כאמור בתקנה 271 א (ד) (1) לתקנות התעבורה – סכום הותאו החזקת הרכב בניכוי שווי השימוש ברכב כפי שנקבע בתקנות שווי השימוש, או סכום בגובה 80% מהוצאות החזקת הרכב, פי הגבוה. "

תקנות מס הכנסה – ניכוי הוצאות רכבאשכול רכב מדברי

 

לגבי מס תשומות מע"מ ניתן לקזז במלואו

תקנה 14 (ב) לתקנות קובעת רשימה סגורה של עוסקים הרשאים לנקות את מס התשומות וכולל "סיורים וטיולי שטח…" רכב סיור מבצע סיורים כלשון התקנה ולכן ניתן לנכות את מס התשומות בגינו.

 

ניכוי מע"מ רכב אשכול רכב מדברי 

 

 

פדני תכשיטים