אגודת אשכול שלך ובשבילך 

אסור להשתמש ברכב אשכול או רכב מדברי

לצרכים פרטיים אם רוצים החזר מע"מ !

זה מה שחושבים פקידי המע"מ.

מס הכנסה זה בסדר ולכן מותר להכניס להוצאות רק 80% לצרכי מס הכנסה.

23-058 ניכוי מס תשומות – מעמ לרכב מדברי וסיור

טופס הצטרפות

לגבי ניכוי הוצאות יש לנהוג ע"פ תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב ) תשנ"ה-1995 סעיף (1ג ) "לגבי רכב שסיווגו 1 M שסיווג המשנה שלו הוא רכב סיור או רכב מדברי, כאמור בתקנה 271 א (ד) (1) לתקנות התעבורה – סכום הותאו החזקת הרכב בניכוי שווי השימוש ברכב כפי שנקבע בתקנות שווי השימוש, או סכום בגובה 80% מהוצאות החזקת הרכב, פי הגבוה. "

תקנות מס הכנסה – ניכוי הוצאות רכבאשכול רכב מדברי

 

לגבי מס תשומות מע"מ ניתן לקזז במלואו

תקנה 14 (ב) לתקנות קובעת רשימה סגורה של עוסקים הרשאים לנקות את מס התשומות וכולל "סיורים וטיולי שטח…" רכב סיור מבצע סיורים כלשון התקנה ולכן ניתן לנכות את מס התשומות בגינו.

 

ניכוי מע"מ רכב אשכול רכב מדברי 

 

בערעור אני מבקש כי רכב מדברי ינקה מס תשומות ע"פ תקנה 18 לתקנות מע"מ ולא תקנה 14.

 

תקנה 18 לתקנות המעמ

 

 

ערעור מס נגד הרשעים במע"מ!

למה רשעים? כי הם מתנהגים ביהירות! לא רואים את הסבל של האזרח הקטן! מאיימים!

רו"ח אתי אסולין ממע"מ פתח תקווה משתמשת בסמכותה כדי להעניש עוסקת שביקשה החזר מע"מ בבדיקת מע"מ יסודית . היא משחקת אותה צדיקת הדור אבל היא מרשעת גדולה שלא מבינה שהיא משרתת ציבור ותפקידה לעזור לאזרח הקטן ולא לייסר אותו גם בשוטים וגם בעקרבים. גם אני מאחל לה שתקבל מלמעלה את מה שמגיע לה.

רו"ח אינהורן ממע"מ פתח תקווה עוד נאד נפוח חושב שהוא יודע הכל אבל בנושא רכב מדברי הוא פשוט לא יודע ולא מבין! התנהג אליי בשיא הנימוס אבל גם בשיא היוהרה ייבש אותי בפרוזדור שעשו בו חיטוי לקורונה , עשה לי טובה שהכניס אותי לדיון ובסוף גרם לי להתעלף ופוניתי באמבולנס לבלינסון. איש יהיר ורע המסווה של שיא הנחמדות. גם לו אני מאחל שזה מלמעלה יטפל בו כנדרש.

 

 

אישית אני ממש לא סובל אותם – כאשר הגעתי לדיון במע"מ פתח תקווה בפנים משרדים מפוארים אבל אותי השאירו בחוץ בפרוזדור שעשו חיטוי לקורונה

כשסוף סוף נכנסתי לדיון התעלפתי ופינו אותי לבלינסון

אז אני בז לפקידים המרושעים שנתנו לי למות בתוך חדר שעשו בו חיטוי

אנשים ללא לב

והלוואי שאלוהים ישלם להם כגמולם

 

ערעור מס נגד רשות המיסים – מנהל המע"מ  25670-1-22  קבוע לדיון לתאריך 19/2/2023 בפני כבוד השופט א. גורמן

ערעור מס מעמ רכב מדברי

 

פדני תכשיטים