פטור ממע"מ לתיירים עבור שירותי סיור

החזר מעמ לתייר על קניות בישראל

מע"מ אפס לתייר – פטור ממע"מ לתייר . תודה לשר התיירות סטס מיסזניקוב שלא נתן לשר האוצר לפיד לפגוע בענף התיירות.  אוווו כמה שאני אוהב את שר התיירות סטס מיסזניקוב שלא מבין כלום בתיירות אבל הוא לא ייתן ליפהפה הזה לפיד לדפוק את הענף שעליו הוא ממונה. מזל שמלחמת הכוחות הפוליטית עזר לענף התיירות! בקיצור פטור ממע"מ לתיירות היום תודות לכבוד השר סטס מיסזניקוב ולכוחה הפוליטי של מפלגת ישראל ביתינו.
עפ"י חוק מס ערך מוסף בישראל, על מגוון רחב של שירותי תיירות הניתנים לתייר (תושב-חוץ) בעת שהותו בישראל, חל מע"מ בשיעור אפס, או פטור ממע"מ לתייר.
פירוט על החזר מע"מ לתיירים בהמשך הדף

הפטור ממע"מ לתיירות (מע"מ בשיעור אפס)

כולל את כל סוגי ההסעות סיור

רכב סיור אשכול רכב סיור מדברי רכב מדברי.

בסעיף 30(א)(8) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, ובתקנות 12(א), 12א(ג)  ו-12ב לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976- נקבע, שעל שירותי תיירות מסויימים הניתנים לתייר בישראל יחול מס בשיעור אפס; במילים אחרות, על סוגי העסקאות כאמור, התייר לא יחוייב בתשלום מע"מ. (פטור ממע"מ לתיירים)

להלן סוגי השירותים הניתנים לתייר בזמן ביקורו בארץ, שעליהם חל פטור ממע"מ – מע"מ בשיעור אפס:

 1. לינה של תייר בבית מלון, וכן שירותים נוספים הניתנים לתייר אגב לינה בבית המלון שבו הוא לן.

להלן סוגי השירותים הנוספים שבהם ניתן פטור ממע"מ לתייר:

  • אספקת מזון ומשקאות.
  • שימוש בברכת שחייה ושימושים-נלווים לשירות זה.
  • שירות כביסה.
  • השכרת מכשיר טלוויזיה לשימוש בחדרו של התייר.
  • שימוש במתקן סאונה, ושירותים-נלווים לשירות זה.
  • שימוש בטלפון, בטלקס ובפקסימיליה.
  • שימוש במתקני ספורט ובריאות.
  • תרגום מסמכים, ניסוח מכתבים, עבודות הדפסה ושירותי משרד אחרים.
  • השכרת רכב מנועי פרטי לתייר לנהיגה עצמית.

2. הסעת סיור של תייר, ברכב מנועי פרטי או באוטובוס (בתנאי שקיים רשיון או היתר להסעה כאמור).

3. אספקת ארוחות לתייר אגב סיור באוטובוס, או אגב השטה.

4. הולכת תייר בכלי שייט ממקום אחד למשנהו בישראל.

5. הולכת תייר בכלי טייס ממקום אחד למשנהו בישראל.

6. אשפוז תייר בבית חולים (בית-חולים שקיבל אישור עפ"י פקודת בריאות העם).

7. מכירה לתייר של זכות השתתפות בכנס בינלאומי, שמשתתפים בו 50 תיירים לפחות.

8. מתן זכות שימוש לתושב-חוץ בשטחי תערוכה, ושירותים-נלווים הניתנים לו על ידי נותן זכות השימוש אגב התערוכה.

הערה: על כל סוג של שירות שמקבל תייר בישראל שאינו מסוג השירותים שפורטו לעיל, יחול מס בשיעור המלא (כיום 17%).
התנאים להחלת מע"מ בשיעור אפס

מס בשיעור אפס יחול על השירות (מאלה שפורטו לעיל ), אם מתקיימים לגביו התנאים הבאים:

 1. השירות ניתן לתייר השוהה בישראל עפ"י אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/2, ב/3, ב/4, או למי שנכנס לישראל עפ"י צו או היתר מיוחד (דיפלומטים, נציגי מדינות-חוץ, וכו').
 2. בידי נותן השירות הסכם או מסמך אחר, המאשר את פרטי העסקה (למשל, הזמנה).
 3. בידי נותן השירות רישום שמו של התייר, מענו הקבוע ומספר דרכונו.
 4. הוצאה חשבונית המפרטת את השירות שניתן לתייר.
 5. לגבי הסעת סיור של תייר או בהשכרת רכב מנועי פרטי לתייר, יצויין בחשבונית שהוצאה לתייר מספר הרישוי של הרכב, ולפי העניין – שם הנהג.
 6. לגבי אספקת ארוחות לתייר אגב הסעת סיור באוטובוס, יצויין מספר הרישוי של האוטובוס בחשבונית המוצאת למסיע.
 7. נרשמו בספרי החשבונות של נותן השירות – מחיר העיסקה (לרבות דרך התשלום), והמטבע שבו שולמה העיסקה.

 

נושא נוסף הקשור לפטור ממע"מ לתייר הוא רכישת מוצרים בישראל במע"מ אפס

רכישת מוצרים בישראל בפטור ממע"מ לתייר

הכוונה כמובן לכל מיני מתנות מזכרות וכל מיני טובין הנרכשים בישראל ע"י תיירים, גם לכך ניתן פטור ממע"מ והסיבה העיקרית לכך היא העבודה כי התיירים מייצאים את המזכרות לחו"ל ולכן נהנים מהחזר המע"מ, או מע"מ בשיעור אפס אחוזים.

כדי לקבל את החזר המע"מ יש להקפיד לאפשר לפקיד המע"מ לראות את המוצרים שנרכשו בפטור ממע"מ לתייר לפני ששולחים את המזוודות!

דהיינו לא לשלוח מזוודות לפני שמקבלים חתימה על הטפסים של פטור ממע"מ לתייר שכן פקיד המע"מ הממונה על מתן הפטור ממע"מ יכול לבקש לראות את הטובין.

 

החזר מע"מ לתייר שרכש מזכרות / מוצרי קוסמטיקה / כל סוגי הטובין

​בסעיף 43ב' לחוק מע"מ , התשל"ו 1976 (להלן – החוק), נקבע כי תייר זכאי בעת יציאתו מישראל, להחזר מס ערך מוסף (להלן – המע"מ) ששילם בעת רכישת טובין בבית עסק, שאושר לעניין זה על ידי משרד התיירות.

תייר הזכאי להחזר מע"מ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק מע"מ, התשל"ו-1976 – הינו תייר אשר קיבל אשרת כניסה מאחד הסוגים הבאים: B2, B3 או B4 ודרכונו הוחתם בהתאם או ברשותו טופס על/17 "רישום כניסה/יציאה" או טופס "הצהרת תייר, שאיננו אזרח ישראלי, לעניין חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975.

החזר המע"מ יחול בתנאים הבאים:

 1. סכום רכישה מינימלי- ערך עסקה מינימלי ביום הרכישה המזכה את התייר לקבל החזר מע"מ, עומד היום על סך 400 ₪ כולל מע"מ.
 2. הרכישה בוצעה בבית עסק, שאושר על ידי רשות המיסים בישראל ומשרד התיירות, כבית- עסק הכלול בהסדר להחזר מע"מ (על חלון או דלק בית-העסק תהיה מדבקה המעידה על היותו כלול בהסדר) ובעת הרכישה יקבל התייר חשבונית מס ומסמך ייעודי , אשר יציג אותו בפני פקיד חברת מילגם, שירותים לעיר בע"מ", המפעילה את שרות החזר המע"מ לתייר, בעת יציאתו מהארץ.
 3. בעת רכישת הטובין, על התייר לוודא, שכל פרטי הטובין ופרטי התייר, מולאו כראוי במסמך הייעודי וחשבונית המס.
 4. טובין שנרכשו כאמור, חייבים להיות מוצאים מגבולות מדינת ישראל.
 5. הטובין נרכשו לשימושו העצמי של התייר בלבד ובכמויות שאינן מסחריות.
 6. החזר המע"מ, אינו חל על רכישה של מוצרי טבק, מזון ומשקאות, למעט אלכוהול שנרכש ביקבים וחנויות שקיבלו אישור מראש ממשרד התיירות למוכרם לתיירים.
 7. ברכישת תכשיטים וחפצי ערך בשווי מעל 20,000 ₪ כולל מע"מ, חובה על בית העסק לארוז בשקית מקורית של בית העסק.
 8. על התייר להימנע מפתיחת השקית עד אשר, יוצגו התכשיטים /חפצי ערך בפני פקיד חברת מילגם שירותים לעיר בע"מ, לשם קבלת החזר המע"מ.
  תייר המבצע רכישה של תכשיט באזור אילת יהא זכאי להחזר מס הערך המוסף ששילם באם ערכו עולה על סכום בשקלים חדשים השווה ל – 200 דולר של ארצות הברית לפי השער היציג שפרסם בנק ישראל לפני מועד הרכישה; לעניין זה, "תכשיט" – לרבות שעון;"
  יובהר כי תכשיט כאמור שערכו נמוך מ- 200 דולר של ארצות הברית, פטור ממס ערך מוסף לפי סעיף 5(ג) לחוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים), התשמ"ה-1985.
 9. בעת היציאה מישראל, על התייר לגשת לדלפק החזר המע"מ של חברת מילגם שירותים לעיר בע"מ, ולהציג : את דרכונו, הטובין בצרוף חשבונית המס ומסמך הייעודי, בגין רכישת הטובין , לאישור החזר המע"מ.
 10. יודגש כי מסמך היעודי וחשבונית המס יהיו בתאריך שהינו בין תאריך כניסת התייר לישראל לבין תאריך יציאתו מישראל.
 11. תאריך מסמך הייעודי יהיה זהה לתאריך הפקת חשבונית המס.
 12. תייר היוצא מהארץ דרך נמל תעופה בן-גוריון, ויש עמו טובין שלא ניתן להעלותם למטוס כמטען יד, והן מטעמי ביטחון (מוצרי קוסמטיקה וכד'), עליו לגשת לדלפק החזר המע"מ של חברת מילגם שירותים לעיר בע"מ, שנמצא בכניסה לאולם היוצאים מהארץ לפני בדיקות הביטחוניות.בדלפק החזר המע"מ, על התייר להציג את דרכונו , הטובין בצרוף חשבונית המס ומסמך הייעודי, כדי לקבל אישור להחזר המע"מ, החזר המע"מ יינתן לתייר בדלפק החזר המע"מ של חברת מילגם שירותים לעיר בע"מ, בשטח אולם הנוסעים לאחר שיעבור את ביקורת הגבולות.
 13. על התייר לבקש את החזר המע"מ לפני שיעזוב את הארץ. במקרים שבקשה מגיעה מחו"ל מכל סיבה שהיא, לא יאושר החזר המע"מ.

להלן פירוט האתרים להחזר המע"מ לתייר באתרי היציאה מישראל, בהם פועלים דלפקי החזר מע"מ :

 1. נמל התעופה בן גוריון – במתחם נמל התעופה יופעלו עמדות בטרמינל 1 ובטרמינל 3.
 2. נמל אשדוד.
 3. נמל חיפה.
 4. נמל אילת.
 5. נמל המרינה בהרצליה.
 6. המרינה באשקלון.
 7. מעבר אלנבי.
 8. מעבר נהר הירדן.
 9. מעבר טאבה.
 10. מעבר ערבה.
 11. מעבר עובדה.

 

אופן ביצוע תשלום ההחזר לפטור ממע"מ לתייר :
 • מזומן,  שיק  העברה בנקאית

במקרים בהם התייר ידרוש החזר המע"מ במזומן ו/או באמצעות העברה בנקאית, ההחזר כאמור כרוך בעמלה נוספת, אשר תיגבה מהתייר, כמפורט להלן:

 • החזר המע"מ במזומן – תגבה עמלה בשיעור של 1.99% מסכום ההחזר.
 • החזר המע"מ בהעברה בנקאית – תגבה עמלה בסכום של 30.99 ₪ מכל תייר (ללא קשר למספר מסמכים הייעודיים או סכום החזר המע"מ).
מי שנכנס לישראל כמפורט להלן, אינו נחשב תייר לעניין חוק מע"מ ואינו זכאי להחזר מע"מ :
  1. מי שנכנס לישראל על פי אשרת ביקור מסוג B1 , מאחר ואשרה זו ניתנה לו בשל עבודה זמנית בשכר.
  2. אזרחי ישראל בעלי אזרחות כפולה (גם של מדינת ישראל וגם של מדינה זרה), מאחר ואינם זכאים לקבל אשרת כניסה מסוג B2, B3 או B4 בעת ביקור כניסתם לישראל.

אינם רשאים לבצע רכישות במסגרת ההסדר החל על "תייר" גם אם אינם מתגוררים בישראל שנים רבות אם יש להם אזרחות נוספת. למעט קטין שנולד בחו"ל להורים ישראלים , עד שמלאו לו 18 שנה.

בקיצור פטור ממע"מ לתייר ! אל תשכחו חברים לדרוש מע"מ אפס גם בעת רכישות מוצרים. בד"כ חנויות המוכרות לתיירים מצויידים בטפסים הנדרשים כדי לקבל את הפטור ממע"מ לתייר.

לקבלת מידע נוסף ניתן לפנות לשירות לקוחות – חברת מילגם שירותים לעיר בע"מ:

מספר טלפון, שירות הלקוחות: 03-7280123, פקס: 03-7280124, מייל: [email protected]
פדני תכשיטים