צו הפיקוח על מצרכים ושירותים הסעות סיור

צו זה הינו הבסיס החוקי להפעלת רכב סיור / רכב אשכול  / רכב מדברי ועוד.

תקנות התעבורה – ניקוד

שיטת הניקוד החדשה – אנא חברים הישמרו לנפשכם ולרישיונכם. פרנסתנו תלויה ברישיון. נפסלת אין לך רישיון סיור. 

12-23 נקודות מחייב קורס בסיסי בנהיגה נכונה . 24-34 נקודות  קורס נוסף

36 נקודות – רישיון נפסל ל – 3 חודשים + תיאוריה מחדש.

72 נקודות פסילה ל – 9 חודשים + בדיקות רפואיות + תיאוריה + מבחן מעשי (טסט)

לא ביצעתם קורסים / הוראות תוך 6 חודשים  – התלית רישיון (פסילה זמנית)

חוק שירותי תיירות

חוק ארכאי שברובו נמחק וזאת בגלל שזכויות חופש העיסוק וכלכלה חופשית גוברים עליו.

תקנות מורי דרך

חוק שירותי תיירות – תקנות מורי דרך הוא עוד חוק ארכאי שנעשה ביוזמת פקידים שלא מבינים מהחיים שלהם מהמהמשמעות של תיירות.

דוגמא מצויינת כדי להבין למה משרד התיירות הינו אפס בתיירות!

מבקר המדינה כתב כבר כי התקנות האלה הם בעצם נמר של נייר שאין אחריהם שום דבר – אפס בתיירות!

במשפט שבו האשימו אותי כי הדרכתי באופן לא חוקי אמר לי כבוד השופט – רישיון מורה דרך הוא כמו רישיון לרכב. אם יש לך רישיון רכב סוג ב' פרטי אתה לא יכול לנהוג על סוג רכב ג' משאית. כבוד השופט בהמשך הדיון הבין כי הוא טעה בצורה קולוסאלית ולא נתן לי להוציא מילה, ורק הוא לבדו ביטל את כתב האישום מחוסר אשמה.

אי אפשר להשוות בין הרגולציה לגבי רישיון מורה דרך לרישיון נהיגה

  • אחרי הרגולציה של רישיון נהיגה עומדים
  • פקודת התעבורה עם 83 סעיפים, 9 תוספות סה"כ 53 עמודים.
  • תקנות התעבורה עם 590 סעיפים 14 תוספות ויותר מ 150 עמודים.
  • אלפי הוראות רישום ותקינה לכלי רכב שונים באלפי עמודים.

ואחרי תקנות שירותי תיירות מורה דרך עומדים 0 הוראות תפעול,  0 נהלים    ואפס הוראות תקינה!

משרד התיירות אפס בתיירות

 

 

פדני תכשיטים