חניית רכב אשכול בנתב"ג

יש אישור לחנות במפלס 2 רכב ציבורי בנתב"ג

050-9752382    ממונה מוניות וחנייה

  1. כניסה לחניון רכב ציבורי בכיוון טרמינל טיסות יוצאות.

  2. נצמדים כל הזמן לנתיב הימני ונכנסים למפלס 2 רכב ציבורי.

אישור רכב אשכול חנייה בנתב"ג - מפלס 2 רכב ציבורי

אישור רכב אשכול חנייה בנתב"ג – מפלס 2 רכב ציבורי

 

פדני תכשיטים