אתר זה נכתב רק ע"י מוטי בר-נס על פי מיטב ידיעתי ונעשה על אחריותי הבלעדית! אם יש למישהו טענות לגבי הכתוב באתר זה הוא מוזמן לשלוח את הערותיו ואני מבטיח להתייחס לכל פנייה.

אגודת מורי הדרך בגדה בנו ופגעה בפרנסה שלנו!

זה לא סביר כי מורה דרך בעל רכב אשכול פרטי ירשום את הרכב שלו באגודת מורי הדרך שפועלת בניגוד לאינטרסים שלנו!  לא רק שהסכימה להעניק את הטבת המס לתאגידים המסחריים ולפגוע בפרנסה שלנו, הם עשו זאת כגנבים בלילה בסתר ומבלי לעדכן אותנו – מורי דרך בעלי רכב אשכול פרטיים.

 

משרד התיירות בגד בנו

גב' מינה גנם, עו"ד רם ליסטמן ממשרד התיירות יחד עם מר יוסי ניזרי ממשרד התחבורה יזמו רפורמה בשנת 2009 כדי להעביר את הטבת המס שניתנה באופן בלעדי רק למורי דרך גם לתאגידים מסחריים ובכך פגעו בפרנסתנו באופן קשה ביותר!

הרפורמה נתמכה והוסתרה ע"י אגודת מורי הדרך שבגדה במורי דרך בעלי רכב אשכול פרטי.

אגודת מורי הדרך גב' מינה גנם עו"ד רם ליסטמן  ממשרד התיירות לא רק שבגדו באינטרס של מורי דרך בעלי רכב אשכול אלא שהם התנהגו כגנבים בחושך והסתירות את הרפורמה ממורי הדרך בעלי רכב אשכול.

גב' מינה גנם ועו"ד רם ליסטמן פעלו בניגוד להוראות מפורשות של מבקר המדינה בדוח 57ב. להקים צפי של מספר כלי רכב נדרשים לענף, ולמרות שדיווחו כי הם מתקנים את הליקויים הם המשיכו לחלק את הטבת המס ללא פיקוח וללא הגבלת כמות!!

22/7/2009 גב' מינה גנם חתומת על הרפורמה.

כשאני פונה אליה באותו יום ב – 22/7/2009 לגבי הרפורמה ומודיע לה על הקמת אגודת רכב אשכול, גב' מינה גנם מטעה אותי במזיד ולא מעדכנת אותנו ברפורמה שהיא חתומה עליה ממש באותו יום והיא מודיע לי כי רכב אשכול לא נמצא באחריות משרד התיירות!

 10/8/2009 גב' מינה גנם עושה לי תרגיל עוקץ ומסתירה ממני את הרפורמה שהיא חתומה עליה  20 יום קודם לכן.

גב' מינה גנם את חתומה על הרפורמה ואת אומרת לי ללכת למשרד התחבורה כדי לקבל מהם אינפורמציה, זהו תרגיל הטעיה לא חוקי לגבי מי שמשרת את הציבור!!!

 

 

דוח מבקר המדינה 65 ג משרד התיירות רכב אשכול

 

פדני תכשיטים