בעל רכב מדברי אתה חייב לעצך להצטרף לאגודת אשכול. אגודת אשכול היא הגורם היחידי שפועל ונלחם לטובתך.

טופס הצטרפות / עדכון פרטים אגודת אשכול – לחץ להורדה 

תעודת רישום אילת סיור 57-006035-0

תקנון אגודה שיתופית אילת

רישיון להפעלת משרד להסעות ברכב מדברי אילת סיור

יבוא אישי רכב מדברי התאפשר רק תודות לעמידתי האיתנה בועדה הכלכלה של הכנסת נגד סמנכ"ל משרד התחבורה אבנר פלור ונגד יועמ"ש משרד התחבורה עו"ד חוה ראובני שרשמו בהצעת חוק רישוי רכב "רק רכב שאינו מיובא ע"י יבואן" ואילו אני התעקשתי על כל סוגי הרכב. ונגד גב’ נטליה מירוניצ’ב מרשות המיסים  שטענה שאנחנו מרמים בערך כלי הרכב בתהליך היבוא אישי של רכב. כמה שאני לא סובל את הפקידים האלה המשמשים גיס חמישי ליבואני הרכב.

יבוא אישי רכב מדברי או כל רכב אחר – בעזרתו של מוטי בר-נס

דיסקברי 4 ליד נבי מוסא – אפשר לחסוך הרבה כסף ביבוא אישי

פדני תכשיטים