בעל רכב מדברי אתה חייב לעצך להצטרף לאגודת אשכול. אגודת אשכול היא הגורם היחידי שפועל ונלחם לטובתך.

טופס הצטרפות / עדכון פרטים אגודת אשכול – לחץ להורדה 

אנדרומדה תעודת רישום 57-006246-3

תקנון אגודה שיתופית אילת

רישיון משרד רכב מדברי –  אנדרומדה 4191

משרד בהקמה

פדני תכשיטים