מי רשאי לנהוג ברכב מדברי ? 

מי שיש לו רישיון נהיגה B , מעל גיל 21 , ויש לו ביטוח חובה נוסעים בשכר לרכב מדברי

   מי רשאי לנהוג על רכב מדברי 1M  עד 3.5 טון   – מאמר                            

 1. אני עוסק בתחום משנת 1989 והיום פעם ראשונה התעקש החבר עודד כי הוא רוצה אישור בכתב. ואני אוהב כאלה אנשים. לרגע חשבתי שכבר הוצאתי כזה מאמר אבל נברתי במחשב ולא מצאתי. אז עבור עודד וכל מי שאוהב לקרוא להלן מאמר  –  מי רשאי לנהוג ברכב מדברי, או איך שהבן שלי אומר – למי מותר לנהוג ברכב מדברי.
 2. כמו כל דבר אחר מתחילים בבדיקה בתקנות התעבורה
 3. (א) רישיון נהיגה דרגה B הוא רישיון לנהוג –

(1)   ברכב מנועי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 3,500 ק"ג ושמספר הנוסעים בו מלבד הנהג אינו עולה על 8, ולמעט מונית, רכב סיור ואוטובוס ציבורי;

(2)   ברכב כאמור בתקנה 179(2) עד (5);

(2א) בטרקטורון;

(3)   באמבולנס, ברכב לכיבוי שריפות, ברכב חילוץ וברכב אחר שאישרה רשות הרישוי כרכב ביטחון, ובלבד שהמשקל הכולל המותר של רכב כאמור אינו עולה על 3,500 ק"ג ושלבעל הרישיון ניתן היתר כאמור בתקנה 190(2);

(4)   בטרקטור משא;

(5)   ברכב מנועי עם אבזרים מיוחדים אשר צוין ברישיון הרכב שלו כי הוא רכב רפואי מיוחד, שמשקלו הכולל אינו עולה על 4,000 ק"ג ומספר הנוסעים בו, מלבד הנהג, אינו עולה על 8;

(6)   ברכב שצוין ברישיונו כרכב להוראת נהיגה, שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 4,000 ק"ג ושמותקנים בו אבזרים מיוחדים שאישר המוסד לביטוח לאומי, ובלבד שלא ינהג בו אלא מורה מוסמך.

          (ב)  בעל רישיון נהיגה לפי תקנה זו רשאי לנהוג ברכב כאמור בתקנת משנה (א)(1) גם אם צמוד לרכב גרור שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 1,500 ק"ג.

 1. על פי סעיף 180 לת"ת רואים בסעיף (1) כי לבעל רישיון B מותר לנהוג ברכב מנועי עד 3.5 טון ועד 8 נוסעים. אבל עודד מתעקש ושואל האם רשאים אנו לעשות הסעה בשכר עם הרכב . אז מה עושים, הולכים עוד פעם לתקנות ומחפשים
 2. הסעת נוסעים בשכר – תקנה 84א.

84א.  לא יסיע אדם ולא ירשה לאחר להסיע נוסעים בשכר או בתמורה אחרת אלא אם כן הוא מסוג המצוין בטור א' להלן ובתנאים המצויינים לצידו בטור ב':

                  טור א'                                                                          טור ב'

                         סוג הרכב                                                        התנאים

תק' (מס' 2)  תשס"א-2001

(1)  אוטובוס ואוטובוס זעיר ציבורי      כאמור בחלק ה'

(2)  מונית

(3)  (א)   (נמחק)                                הרכב יעמוד כולו לרשות מזמין ההסעה ולא

       (ב)   טיולית                                יגבה שכר מכל נוסע בנפרד

       (ג)    רכב מדברי

       (ד)   רכב סיור

 1. מתקנה 84 א. למדנו שאין הגבלה לגבי רישיון נהיגה וכי ברכב מדברי מותר להסיע נוסעים בשכר אבל עדיין מציקה לנו השאלה איזה רישיון נהיגה לנוהג ברכב מדברי. ובכן כיוון שאין הגבלה בתקנה 84. א הרי לכאורה מותר לכל מי שיש לו רישיון B .
 2. אבל הספק עדיין לא עוזב ולכן אני מוציא את ההסבר האחרון – רישיון ההסעה. בעצם רישיון ההסעה הוא המפתח לאישור הסעת נוסעים בשכר שנתן בידינו המפקח על התעבורה מצ"ב דוגמה של רישיון להסעה  מיוחדת ברכב מדברי. קראו היטב את כל התנאים, ומה אנחנו מגלים? שהמפקח על התעבורה לא התנה כל תנאי לגבי רישיון הנהיגה. דהיינו ת"ת 180 תופסת על רכב מדברי. וכמובן בתנאי שיהיה לנו ביטוח נוסעים בשכר מצ"ב דוגמה . בגלל הבן הצעיר שלי כעת רשום בביטוח 24 ומעלה, אבל בעבר היה רשום 21 ומעלה ראו דוגמה, כמובן שהביטוח יותר יקר . וכאשר בני היקר שירת בצבא אי אפשר היה לעשות ביטוח נוסעים בשכר לגיל מתחת 21 ולכן הוא לא יכול היה לנהוג ברכב המדברי אלא הוא השתמש ברכב הישן של אמא שלו, ובמהלך השירות הוא גם חיסל אותו.  אבל היום הוא אחלה נהג שכר כלי רכב בארה"ב ועשה 5,000 ק"מ  בשבועיים.
 3. והספק עדיין מכרסם ועכשיו אני מוציא את הפאנץ' האחרון דוגמה של רישיון הסעה אחר שבו מחייבים רישיון נהיגה מיוחד – רישיון הסעת סיור ברכב אשכול . כאן המפקח על התעבורה בסעיף 1 לרישיון ההסעה מתנה רישיון נהיגה מסוג מונית או אוטובוס וגם רישיון מורה דרך מצ"ב דוגמה רישיון הסעת סיור .
 4. לסיכום –
  • א. סעיף 180 לת"ת מאפשר לכל נהג עם רישיון B לנהוג ברכב עד 3.5 טון ועד 8 נוסעים.
  • ב. סעיף 84 א. לת"ת מאשר לרכב מדברי לעשות הסעת נוסעים בשכר בתנאי שההסעה מוזמנת מראש ונוסע אחד משלם עבור כולם.
  • ג. לרכב מדברי יש רישיון הסעה מיוחד שבו המפקח על התעבורה לא מתנה רישיון נהיגה מיוחד.
  • ד. חייבים ביטוח נוסעים מיוחד לרכב מדברי – הסעת נוסעים בשכר, שנותנים אותו רק למי שמעל לגיל 21.
 5. והסיכום של הסיכום רכב מדברי עד 3.5 טון מספיק רישיון B וביטוח נוסעים בשכר למי שמעל גיל 21 בלבד.
 6. עודד אני מקווה שהבנת את זה, ואם לא תמיד אתה יכול לשאול עוד שאלות .


לשירותך תמיד, מוטי בר-נס

פדני תכשיטים