חגורות בטיחות לנוסע ומושבי בטיחות / בוסטר לילד

תקנות התעבורה קובעות חובת חגירת חגורות בטיחות לכל נוסע. תקנות התעבורה גם קובעות כיצד לקבע / לעגן  את חגורות הבטיחות לרכב תקנה 364א. (א).

לגבי ילדים עד גיל 8 או גובה 1.45 יש הוראות מיוחדות בהתאם לגילו ולגודלו

תקנה 83א. לתקנות התעבורה מתייחסת למושב בטיחות לילד או למושב מגביה הידוע בכינויי בוסטר

(ב) (1) "ילד שטרם מלאו לו 3 שנים, אלא אם כן הוא רתום במושב בטיחות המתאים לגובהו ומשקלו של הילד. "

(ב)(2) " ילד שמלאו לו 3 שנים וטרם מלאו לו 8 שנים, אלא אם כן הוא רתום במושב בטיחות או במושב מגביה המתאים לגובהו ומשקלו של הילד. "

(ג) "לא יסיע אדם ברכב כאמור בתקנת משנה (ב) ילד שטרם מלאו לו שנה, אלא אם כן גבו של מושב הבטיחות מופנה לחזית הרכב. " דהיינו, הילד / תינוק עם הפנים נגד כיוון הנסיעה. הסיבה לכך היא עוצמת הפגיעה של חגורת הבטיחות בעת תאונה.

(ד) לא יסיע אדם ילד במושב הבטיחות או במושב מגביה במקום שיש מולו כרית אוויר, אלא אם כן נותק המנגנון להפעלתה." גם כאן הסכנה של חגורת הבטיחות גדולה לילדים רכים, ולכן ילדים עד גיל 8 לא מושיבים מקדימה, רק מאחור . תינוקות שחייבים השגחה צמודה, חייבים לנתק את כרית האוויר!

אי עמידה בהוראות אלו קנס של 750 ₪ ו – 8 נקודות והמשטרה מקפידה !!!

אני מציע לכל חבר בעת שהוא מקבל עבודה להודיע כי ילדים חייבים להגיע עם המושבים שלהם, אישית יש לי בבית גם מושב לילד וגם  בוסטר שכן תיירים לא מגיעים עם זה, ויש לקוחות שאין להם רכב.

פדני תכשיטים