רישיון נהיגה רכב אשכול עד 16 נוסעים ועד 5  טון מסוג   D1

מתאים לכלי רכב מסוג M1 + M2

 

תקנה 184.  (א)  רישיון נהיגה דרגה D1 הוא רישיון לנהוג:

(1)   ברכב מנועי שמשקלו הכולל המותר עד 5,000 ק"ג ומספר מקומות הישיבה,

על פי רישיונו, אינו עולה על 16 נוסעים למעט הנהג;

(2)   במונית, ברכב סיור ובאוטובוס זעיר;

(3)   ברכב כאמור בתקנה 180.   (תקנה המתייחסת לרישיון B )

רישיון נהיגה רכב מדברי עד 8 נוסעים ועד 3.5 טון  מסוג   B

מתאים לרכב מסוג M1 בלבד

תקנה 180 . (א) רישיון נהיגה דרגה B הוא רישיון לנהוג –

(1)   ברכב מנועי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 3,500 ק"ג ושמספר הנוסעים בו מלבד הנהג אינו עולה על 8,

ולמעט מונית, רכב סיור ואוטובוס ציבורי;

פדני תכשיטים