עיסוקה היחידי של אגודת אשכול

לשמש כגורם מייצג בפני הרשויות וכל גורם אחר,

ולקדם את האינטרסים של בעלי רכב אשכול ורכב מדברי.

 

 

הצטרפות לאגודת אשכול אינה כרוכה בתשלום

ומקנה חנייה חינם בקניון ממילא ירושלים.

 

אגודת אשכול היא הגורם היחידי בישראל שכל עיסוקה

לטפל בצרכים של בעלי רכב אשכול ורכב מדברי בישראל

 

 

ההישגים של אגודת אשכול

 1. הקמת אגודה מקצועית שכל ייעודה ייצוג וטיפול באינטרסים של בעלי רכב אשכול ורכב מדברי.

 2.  הפחתת התקינה של משרד התחבורה על רכב אשכול ורכב מדברי.

 3. ביטול קצין בטיחות לתאגידי רכב אשכול ומדברי עד 19 כלי רכב.

 4. הקמת 15 אגודות שיתופיות בבעלות מורי דרך פרטיים שמשמשות כתאגידים לצורכי רישום רכב.

 5. מתן אישור לתאגידים של מורי דרך פרטיים ללא חניון וללא רישיון עסק.

 6. יבוא אישי של רכב שאינו מיובא ע"י היבואן למורי דרך.

 7.  בקרוב ייבוא אישי של כל רכב לעוסק בכלל ולמורי דרך בפרט.

 8. הקטנת הבירוקרטיה ושיפור השירות לרכב אשכול ורכב מדברי במשרד הרישוי.

 9. טיפול בחברת ביטוח שסירבה לשלם לרכב אשכול שנגנב .

 10. ביטול הצורך באישור לפני תשלום מיסים נדחים.

 11. ביטול מושב מדריך באוטובוס זעיר ציבורי לסיור.

פדני תכשיטים