עו"ד רם ליסטמם למה אתה חושב שלא מגיע לנו לנסוע נסיעות פרטיות ברכב אשכול שרכשנו במיטב כספנו?

עו"ד רם ליסטמן למה יו"ר ועדת הכספים של הכנסת אמר שצריך לפטר את היועמ"ש שהכין את הנוהל של רכב אשכול

עו"ד רם ליסטמן אתה פועל נגד האינטרס הציבורי !

עו"ד רם ליסטמן אפליה בכלל ואפליה  לטובת בעלי הון היא אסורה במדינת ישראל!

עו"ד רם ליסטמן אנא פעל ע"פ תפקידך ואל תבגוד באינטרס הציבורי

עו"ד רם ליסטמן שים  לב מה אמר לך  ח"כ הרב משה גפני

" יש איזה יועץ משפטי שצריך לפטר אותו. את מי זה? יש פה תקלה."

עו"ד רם ליסטמן האם ייתכן כי התכוונו  אליך!

עו"ד רם ליסטמן אתה בגדת במורי הדרך!

עו"ד רם ליסטמן אתה פועל בניגוד לחוק !

לך תלמד את החוק לפני שאתה קובע בנוהל רכב אשכול כי למורה דרך אסור לעשות נסיעות פרטיות ואסור לו להסיע ישראלים!

אתה מבין מה אתה אומר ? עו"ד רם ליסטמן!

אתה רוצה כאשר מגיעה קבוצה עם ישראלי אחד ושני תיירים שאנו נסלק את הישראלי?!

אתה לא מבין עו"ד רם ליסטמן כמה שזה הזוי!!!

עו"ד רם ליסטמן אמץ את חוקי מדינת ישראל !

2.12.2015 נוהל רכב אשכול לא חוקי – בוטל

פרוטוקול וועדת הכספים הטבת מס 8.12.15

עו"ד רם ליסטמן רכב אשכול נרכש ע"י בעלי רכב אשכול והוא שייך לנו בעלי רכב אשכול!

מדוע אתה לא מאשר לנו נסיעות פרטיות בניגוד לערכי מדינת ישראל וחוקיה.

עו"ד רם ליסטמן למה אתה חושב כי לך או לממונה עליך עו"ד עובד קדמי מותר לעשות נסיעות פרטיות ברכב שאזרחי מדינת ישראל רכשו עבורך לטובת עבודתך ואילו לנו בעלי רכב אשכול אסור לעשות נסיעות פרטיות ברכב אשכול שרכשנו במיטב כספנו.

עו"ד רם ליסטמן לך תלמד את החוק וערכי המדינה, מי נתן לך רישיון להיות עורך דין?!

עו"ד רם ליסטמן איך ייתכן כי אתה עובד במשרד התיירות עשרות שנים ואתה מתנהג כמי שלא היה במשרד ולא מכיר את מה שהתרחש במשרד?!

עו"ד רם ליסטמן למה בועדת אשכול מ 27/4/2015 תמכת בכל הדרישות של בעל תאגיד מסחרי דודו הלוי, והערמת קשיים לא חוקיים באישור הבקשות שלנו למשרדי הסעות סיור ברכב אשכול    פרוטוקול ועדת רכב אשכול 27.4.2015

למה ביקשת שיהיו לנו חניונים למרות שכל כלי הרכב הם בבעלות מורי דרך פרטיים שחונים כל אחד ליד הבית שלו וכל מי שעינייו בראשו מבין כי לתאגידים שרשומים בהם רק מורי דרך פרטיים לא נחוץ חניונים!  ומדוע לא פעלת ע"פ הודעת פרקליטות המדינה והודעת משרד התחבורה לבית המשפט בעתירה  9966/12/12  שתאגידים שרשומים בהם רק מורי דרך פרטיים לא נדרשים לחניונים?

למה ביקשת כי יהיה לנו רישיון עסק למרות שבעתירה 9966/12/12 פרקליטות המדינה הודיעה כי זה לא נדרש?

למה ביקשת כי יהיה לנו מומחה להסעות תיירים באגודות שהקמנו  למרות שמשרד התיירות ביטל את התפקיד בחוק שירותי תיירות ?

ומשרד התחבורה החליט כי לא נדרש מומחה בתאגיד של עד 19 כלי רכב?

איך ייתכן שסגן היועמ"ש במשרד התיירות לא יודע שמשרד התיירות ביטל את הצורך במומחה להסעות תיירים עוד בשנת 2000 כדי למנוע חסמים מיותרים בתיירות אבל אתה אדוני מי שאמור להיות המומחה בהא הידיעה בתחום בשנת 2015 עדיין עושה עצמו כמי שלא יודע שביטלו את הצורך במומחה להסעות סיור תיירים ואתה הולך ודורש מאיתנו מומחה כזה!!!

יש שתי אפשריוות לליקוי המאורות שחל אצלך בקשר לידיעת החוק

א. או שבאמת אתה גרוע במיוחד ולא מכיר את החוק עליו אתה אמון. אפשרות די זניחה לדעתי.

ב. אתה פעלת במהלך הונאה כדי להוליך שולו ולרמות את ועדת רכב אשכול כדי שלא יאשרו לנו את הבקשות למשרדי הסעות לרכב סיור אשכול, וכדי להטיל עלינו חסמים שיגרמו לנו הוצאות מיותרות, וזאת בניגוד להחלטת משרד התיירות וכאמור משנת 1999 לבטל חסמים אלו!

עו"ד רם ליסטמן תתפטר כי אתה או שלא יודע את החוק או הינך רמאי שמנסה תרגילי הונאה!

אתה לא מבין שמה שאתה עושה זה שימוש לרעה בסמכותך !

עו"ד רם ליסטמן מדוע אתה מבקש לעשות ביקורת פיסקלית על בעלי רכב אשכול ?

זה לא מצוי בתחום סמכותך – כל אדם שעיניו בראשו מבין את זה אבל לא אתה.

וכך אמר לך יועמ"ש רשות המיסים.

עו"ד רם ליסטמן זה ברור למה אתה עושה זאת

אתה שונא מורי דרך בעלי רכב אשכול ואתה עושה הכל כדי לפגוע בנו.

אתה כנראה מעדיף את ידידיך בעלי ההון במשרדי ההסעות כולל מר דודו הלוי!

עו"ד רם ליסטמן ראוי כי תתקן את דרכיך ותפעל ע"פ המינהל התקין, החוק וערכי המדינה!

בכל מקרה התלוננתי נגדך למבקר המדינה ואני בדרך להתלונן נגד אצל נציב שירות המדינה!

עו"ד רם ליסטמן תפסיק לפגוע בנו!

 

עו"ד רם ליסטמן היכן למדת משפטים?! ככה מנסחים נוהל !!!

 

בישיבה השנייה בוועדת הכספים שמעת מה אמרו לך היו"ר ח"כ משה גפני וח"כ מיקי לוי  !!!

הנוהל לא תקין !!! אתה צריך לשתף את מורי הדרך בכתיבת נהלים !!!

עו"ד רם ליסטמן אתה משרת ציבור ואסור לך להשתמש בסמכותך באופן שרירותי! אתה מבין את העניין הזה

מאיפה המצאת כזה אישור של רואה חשבון , אתה יודע על מה אתה מדבר עו"ד רם ליסטמן !!!

תעשה לנו טוב תתפטר!

הרי שום רואה חשבון בעולם לא יהיה מוכן לחתום על המסמך הזה !!!

נהל מתוקן רכב אשכול 25.2.2016

עו"ד רם ליסטמן אני בקושי סיימתי בגרות ואני יודע את החוק הרבה יותר טוב ממך !

אתה לא ראוי לתפקידך וע"פ כל האמור לעיל חובה לפטר אותך ממשרד התיירות !!!

 

ואני מוטי בר – נס  לא אפסיק לכתוב את עלילותיך לדורי דורות כי אתה פגעת לי בפרנסה, אתה פגעת במשפחה שלי ואתה פוגע במשפחות מורי הדרך לטובת בעלי ההון

וכשאני מנסה להבין למה אתה עושה זאת

האם בגלל שסתם אתה טועה בהבנת חוקי המדינה ?

האם בגלל שאתה פשוט אדם לא מיומן בתפקידך?

ואולי ייתכן ואולי שאתה מקבל טובות הנאה מבעלי ההון????

 

עו"ד רם ליסטמן אם אתה חושב שמה שכתוב לעיל אינו נכון אשמח לשמוע את תגובתך

מוטי בר – נס 050-9009700  [email protected]

 

פדני תכשיטים