חברים יקרים כיום חובה לעשות השתלמות כל שנה. או ליתר דיוק 2 השתלמיוות בתקופת רישיון מורה הדרך.

2018-1 חוברת השתלמויות מורי דרך

פדני תכשיטים