מע"מ רכב מדברי

המקרה של החבר אלכס במע"מ אשדוד משמש כהוכחה כי יש פקידי מע"מ קשובים לאזרח הקטן .

מנהל מע"מ אשדוד רו"ח יהודה קולאל סא"ל במיל' קיבל אותנו בסבר פנים יפות והקשיב לכל טענותינו

כפי שפורטו היטב בהשגה על השומה שהוציא מר דניאל טמיר .

השגה על שומה רכב מדברי  מעמ אשדוד

בסופו של יום החבר אלכס קיבל את מלוא מס התשומות – מע"מ עבור הרכב המדברי שרכש

ראוי לציין שבמקרה הפרטני של החבר אלכס הרכב המדברי לא משמש לנסיעות פרטיות עניין שנמצא במחלוקת עם המע"מ.

בינתיים אם אתם רוצים ניכוי מס תשומות – החזר מע"מ על הרכב המדברי שלכם, לא לעשות נסיעות פרטיות.

החיקוק לגבי החזר מס תשומות – מע"מ רכב מדברי, מובהרהיטב גם בסיכומים בעניין של החבר עמית במע"מ ת"א 2

סיכומי המערער ע.מ 25670-10-22 ניכוי מס תשומות – מעמ רכב מדברי 

וזאת בהמשך לדיון האחרון בנושא עדויות בבית המשפט המחוזי בלוד 3.3.2024

מעמ רכב מדברי ערעור מס ניכוי מס תשומות מעמ רכב מדברי פרוטוקול 3.3.2024

פדני תכשיטים