ועדת רכב אשכול – כיום באופן לא חוקי

בקרוב הבג"ץ יפקח את עיניהם

המרושעים האלה כשהגיעו לועדת הכספים של הכנסת עם פנים חמוצות וכהרגלם אמר להם ח"כ גפני כתוב בפרוטוקול 191 מ 5/12/2015 עמ' 21

"אם אפשר, כשאתם דנים בעניין הזה, גם לחייך."

איך במשרד שאמון על הסיסמא "הסבר פניך לתייר" יש כל כך הרבה אנשים מרושעים וחמוצי פנים !!!

המרושעים האלה לא מבינים שהחוק נקבע ע"י הכנסת ולא ע"י פקידים הלומי כוח וכך קבעה ועדת הכספים

"הצו אושר פה אחד, כפוף למה שאמרנו  "…לפעול לקולה…"    "לא לעמוד על קוצו של יוד" 

" … להגיע לפתרונות שמה שהיה קודם, יימשך הלאה… אם הוא מסיע תיירים, תיירים ישראליים ולא עובדי חברת החשמל – צריך להחשיב את זה חצי יום אם זה נחשב קודם כחצי יום. "

 

להלן הפרוטוקולים שנמסרו רק לאחרונה

פרוטוקול ועדת רכב אשכול 17-03-19

אני אמרר את החיים של המרושעים האלה שרודים בנו ומשתמשים בסמכותם נגדנו באופן שרירותי עד שעיניהם ייפקחו כדי להבין שהם פשוט לא יודעים מה הם עושים! במדינת ישראל הפקידים במשרד התיירות הם לא אלוהים, אלא משרתי ציבור שחייבים לשרת את הציבור ע"פ החוק! כאשר מסרבים לבקשה חייבים לנמק ולא להחליט ללא הסבר ע"פ חוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות) התשי"ט-1958. עו"ד אלי ליפשיץ לא למדת על זה בבי"ס למשפטים? אז תרשה לי להזכיר לך.

 

פרוטוקול ועדת רכב אשכול 17-02-27

המרושעים במשרד התיירות ממשיכים בפעלם הבלתי חוקי ועושים הפליה נגד מורי הדרך ולטובת התאגידים המסחריים.

אני אלחם בהם עד טיפת כוחי האחרונה כדי שמהרושעים האלה לאיגזלו את כבשת הרש שלנו כדי לתיתה בידי התאגידים. לצידינו עומד החוק הצדק ובתי המשפט ולצד המרושעים האיוולת הטיפשוט וחוסר המקצוענות!!!

17-02-14 פרוטוקו ועדת רכב אשכול

איך קורה שפקידים בכירים במשרד התיירות פשוט לא מבינים בתיירות. אי אפשר להבין את זה!!!

17-01-20 פרוטוקול ועדת רכב אשכול

סוף סוף יש ועדת רכב אשכול נושא שהתאמצתי מאוד להקימו אבל לצערי העניין השתבש מאוד ולועדה מונו אנשים חדשים שפועלים ברשעות ושאותם אני צריך לחנך וללמד בדחיפות כדי שייפקחו עיניהם להבין את תפקידם והחוק.

 

תפקידה של וועדת רכב אשכול לפקח על מתן רישיונות לרכב אשכול. אבל בשנת 2009 ולכאורה ביוזמת התאגידים המסחריים ובשיתוף פעולה עם משרד התיירות אשר הקים רפורמה שאפשרה מתן אישורים לרכבי אשכול ללא הגבלת כמות למשרדים המסחריים, והכל בהסכמת נציג אגודת מורי הדרך.

מבקר המדינה בדוח 57ב לשנת 2006  קבע באופן שלא משתמש לשני פנים כי יש לבקר את כמות הרישיונות שניתנים וכך קבע בעמוד 669

"המלצת הוועדה למתן רישיון למורה דרך להפעיל רכב אשכול אמורה להתבסס על הערכות נציגי משרד התיירות באשר למצב התיירות."

משרד התיירות לא רק שלא קבע כמה כלי רכב אשכול נדרשים להפעלה ע"י מורי דרך, ולא רק שלא אכף את ההוראה כי רק מורה דרך רשאי לרכוש רכב אשכול בהטבת מס אלא ברפורמה שיזם הוא מאפשר לתאגידי הסיור המסחריים לרכוש כלי רכב בפטור ממס ללא הגבלת כמות.

בעקבות תלונות של מוטי בר – נס מבקר המדינה בדוח 65ג  לשנת 2014 קבע שמשרד התיירות חייב לקבוע מכסות וחייב להחזיר את הנהלים למתן רישיון לרכב אשכול.

 

דוח מבקר המדינה 65ג לשנת 2014 בנושא רכב אשכול  – לינק

דוח מבקר המדינה 65 ג – רכבי אשכול

דוח מבקר המדינה 57ב לשנת 2006 בנושא רכב אשכול – לינק

דוח מבקר המדינה 57ב לשנת 2006 בנושא רכב אשכול

 

להלן הפרוטוקולים של ועדת רכב אשכול

הפרוטוקולים פורסמו לציבור רק לאחר שהצטרף נציג של אגודת אשכול לוועדת רכב אשכול, עד אז הפרוטוקולים היו חסויים. גם אגודת מורי הדרך לא דאגה לפרסם פרוטוקולים אלו ובין השאר דאגה להסתיר את השתתפותה במהלך של מתן אישורים למשרדים ללא הגבלת כמות.

בישיבה שנערכה ב 27.04.2015 נציג משרד התיירות עו"ד רם ליסטמן פעל באופן המנוגד למדיניות משרד התיירות ובצורה בוטה לטובת המשרדים המסחריים ועל כך נשלחה נגדו תלונה למשרד התיירות. כיוון שמשרד התיירות לא טיפל בתלונה מצ"ב תלונה נגד עו"ד רם ליסטמן לנציב תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה.

15-079 תלונה נגד עוד רם ליסטמן

 

פרוטוקול ועדת רכב אשכול 2015-04-27

פרוטוקול ועדת רכב אשכול 2014-10-7

פרוטוקול ועדת רכב אשכול 2014-03-27

פרוטוקול ועדת רכב אשכול 2013-01-23

פרוטוקול ועדת רכב אשכול 2012-05-29

פרוטוקול ועדת רכב אשכול 2011-11-15

פרוטוקול ועדת רכב אשכול 2011-01-11

פרוטוקול ועדת רכב אשכול 2010-04-14

פרוטוקול ועדת רכב אשכול 2009-11-17

פדני תכשיטים