נוהל כניסת רכב אשכול / סיור / מדברי  

לנמל אשדוד נמל חיפה  

נמל אשדוד – בירורים 08-8517900

08-8517356 ביטחון אחמ"ש 057-7265286

 

 1. נמל אשדוד מאפשר כניסת רכב אשכול לטרמינל הנוסעים שנמצא בתוך הנמל עצמו או למזח האונייה במקרה שהאוניה עוגנת במזח אחר.

 2. נמל אשדוד מטפל ברכב אשכול בצורה פרטנית באמצעות דף באתר האינטרנט של הנמל שבו יש את כל ההנחיות הנדרשות, ובהתייחס לכל אוניה.

 3. להיכנס לדף –  הקלק על הלינק    הפלגות נוסעים נמל אשדוד

 4. בדף הפלגות נוסעים יש מסמך שצריך להקליק עליו.

 5. הודעה למורי דרך לגבי איסוף תיירים מאניות נוסעים ברכבי תיירות

 6. טלפון לבירורים מחלקת ביטחון  08-8517900

 • כניסה לרציף מורי דרך בעלי תעודה תקיפה ועם רכב תיירות (רכב אשכול סיור מדברי שהודיעו על כך מראש) יורשו להיכנס לאסוף את הנוסעים ישירות מרציף עגינת האוניה (רציף 4).
 • אין תנועה רגלית בנמל, כלומר מורה הדרך ייכנס בנהיגה עם רכב האשכול שברשותו.
 • יש לשלוח הודעה יום לפני הגעת האוניה עד השעה 14:00
 • לפקס 08-8517260
 • או לדוא"ל    [email protected]
 • בהודעה יש לציין שם מלא של מורה הדרך מספר וסוג רכב  מס. זהות, שם האוניה, תאריך פקידה . אין לצרף קבצים גדולים מ  MB1 .
 • חדש צריך להוסיף שמות הנוסעים
 • חדש צריך לעבור מבחן בטיחות בלי זה לא נכנסים
 • קישור למבחן בטיחות אורחים נמל אשדוד
 • אסורה כניסה עם נשק לנמל.
 • אסור לצלם בנמל.

 

נמל חיפה  – בירורים     6 /   04-8518245 

מייל למשלוח בקשת אישור כניסה:   [email protected]

טרמינל נוסעים נמל חיפה     טל': 04-8518245

כניסתכם לאיסוף נוסעים מהנמל תתאפשר ע"פ התנאים הבאים:

 1. שליחת רשימה מפורטת של שמות , ת.ז מספר רכב ושמות הנוסעים המיועדים לאיסוף בירידתם מהאנייה.
 2. הצגת תעודת מורה דרך / רכב אשכול בשער.
 3. כניסה משער 10 ( שער רמב"ם בלבד).
 4. מעבר מבחן בטיחות – חובה!! אי אפשר להכנס בלי להציג אישור מעבר מבחן

הערות:

 1. שטח איסוף הנוסעים יהיה בכיכר האדומה בצמוד לטרמינל הנוסעים.
 2. בשטח יוקצה אזור מתאים שם תתבצע ההמתנה לנוסעים.
 3. יש לציית להוראות הסדרנים / בטחון בנמל ואין להסתובב באיזורים שאינם נוגעים לנו או לעיסוקינו בנמל.
 4. להקפיד על חנייה מסודרת במקומות המיועדים לכך בלבד.

רכבי תיירות תמיד נכנסו לנמלים לאיסוף תיירים. אבל מידי פעם יש קצין ביטחון חדש או מנהל נמל חדש או הסוכנים מצליחים לפגוע בנו ודורשים שיוציאו את רכבי האשכול מהנמל. בשביל זה יש את אגודת אשכול משנת 2009 מטפלת רק ברכב אשכול ורכב מדברי

 

 

 

 

 

פדני תכשיטים