צורי היעלים

אגודה שיתופית לבעלי רכב סיור בע"מ  57-005897-4

משרד – בית זיו כהן רחוב יואב שחם 3א מזכרת בתיה

כתובת לדואר ת.ד 171 בית זית 9081500

זיו כהן יו"ר ומייסד

052-2542812  [email protected]    פקס 03-5423554

 

 

אגודה שיתופית צורי היעלים התאגדה ע"פ תקנות רשם האגודות וקיבלה תעודת רישום של אגודה שיתופית כנדרש ראה מצ"ב.

אגודה שיתופית צורי היעלים עמדה בתנאים של משרד התחבורה כמשרד להסעות סיור וקיבלה רישיון להפלת משרד להסעות ברכב סיור אשכול  .

מוטי בר – נס –   מזכיר ומייסד צורי היעלים לשירותך

למקרים דחופים בלבד 24/7   050-9009700

למקרים לא דחופים  [email protected]    או  פקס 03-5423554 

רכב סיור ותיור  – רכב סיור אשכול  – מונית סיור ותיור

מטרות אגודת צורי היעלים  

  1.  א.  לשמש כמשרד הסעות סיור לצורך רישום רכב סיור אשכול / רכב סיור מדברי / רכב מדברי לצורך עמידה בתקנות והנהלים של משרד התחבורה ומשרד התיירות בכל הקשור ל – רכב סיור ותיור.
  2. ב.  לשמש כסניף חברים של אגודת אשכול.
  3. ג.  אין במטרות האגודה כל עיסוק בנושאיים כספיים.

 

 

רישום רכב אשכול רק באגודת אשכול!

רישום רכב אשכול

 

צורי היעלים - רשיון להפעלת משרד להסעות ברכב סיור אשכול תיק 4141

צורי היעלים – תעודת רישום 57-005897-4

 

 

צורי היעלים - תעודת רישום 57-005897-4

 

 

 

 

פדני תכשיטים