חשמונאי סיור

אגודה שיתופית לבעלי רכב סיור בע"מ 57-005892-5

2016 חשמונאי רשיון הפעלה 4129

 

 

משרד- בית אורי גולני  שמעון 18 בית חשמונאי 99789

כתובת לדואר–  ת.ד 171 בית זית  9081500

אורי גולני   –   יו"ר  ומייסד

אגודת חשמונאי סיור   050-5308547  [email protected]

 

אגודה שיתופית חשמונאי סיור התאגדה ע"פ תקנות רשם האגודות וקיבלה תעודת רישום של אגודה שיתופית כנדרש ראה מצ"ב.

אגודה שיתופית חשמונאי סיור עמדה בתנאים של משרד התחבורה כמשרד להסעות סיור וקיבלה רישיון להפלת משרד להסעות ברכב סיור אשכול מצ"ב.

מוטי בר – נס    – מזכיר ומייסד אגודת חשמונאי סיור  לשירותך

למקרים דחופים בלבד 24/7   050-9009700

למקרים לא דחופים  [email protected]    או  פקס 03-5423554 

רכב סיור ותיור  – רכב סיור אשכול  – מונית סיור ותיור

מטרות אגודת חשמונאי סיור

  1. א. לשמש כמשרד הסעות סיור לצורך רישום רכב סיור אשכול / רכב סיור מדברי / רכב מדברי לצורך עמידה בתקנות והנהלים של משרד התחבורה ומשרד התיירות.
  2. ב. לשמש כסניף חברים של אגודת אשכול.
  3. ג. אין במטרות האגודה כל עיסוק בנושאיים כספיים.

 

רישום רכב אשכול רק באגודת אשכול!

רישום רכב אשכול

 

 

רשיון הפעלה חשמונאי סיור תיק 4129 עד 31.3.2016

 

 

 

רשיון הפעלה חשמונאי סיור תיק 4129 עד 31.3.2016

תעודת רישום חשמונאי סיור 57-005892-5

 

 

תעודת רישום חשמונאי סיור 57-005892-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רישום רכב סיור אשכול בתאגיד סיור שהינו אגודה שיתופית התאפשר רק בזכות מערכת בתי המשפט.

משרד התחבורה ומשרד התיירות התעמרו ופגעו בנו כשמסרו אותנו בעלי רכב אשכול בידי תאגידים מסחריים שבמקום לייצג אותנו ניצלו את מעמדם כדי לגבות מאיתנו כספים לחינם.

הבגידה הכי חמורה נעשתה ע"י אגודת מורי הדרך שלא רק הסכימה לכך, אלא גם הסתירה מאיתנו את האמת! לכן בעל רכב אשכול אסור לך לרשום את רכבך בתאגידי סיור של אגודת מורי הדרך שכן הם לא פועלים לטובתך, הם פועלים לטובת התאגידים המסחריים.

זו הסיבה שהקמנו את אגודת אשכול שכל ייעודה הינו לטפל בבעלי רכב אשכול ובעלי רכב מדברי רישום רכב אשכול ורכב מדברי.

 

פדני תכשיטים