ביטוח רכב אשכול ו- רכב מדברי  אני לא ממליץ על סוכנות ביטוח רביבים

תפקידי כנציג האיגוד המקצועי להזהיר את החברים מפני ספקים ונותני שירות שנכשלו בתפקידם, ובעניין סוכנות ביטוח רכב רביבים אני אומר זאת בגלל כמה מקרים שסוכנות ביטוח רכב רביבים הוכיחה כי אנחנו המבוטחים אצלה,  לא בראש מעייניו של מר צחי רביב הבעלים של הסוכנות.  העדות למקרים קיבלתי מהחברים ותפקידי כיו"ר האיגוד המקצועי הוא להתריע בפני החברים מפני נותני שירות לא טובים כמו במקרה זה של סוכנות ביטוח רכב רביבים.

גם אני זכיתי ליחס גרוע מסוכנות ביטוח רביבים בקשר לתביעה לפני שנים רבות של הרכב של אישתי , אבל לא עשיתי מזה עניין, פשוט עזבתי את סוכנות ביטוח  רכב רביבים ועברתי לסוכן אחר – רפי יפתח שאיתו אני עובד מאז ובמשך כמעט 20 שנים.

הסיבה העיקרית שבגינה אני לא ממליץ על סוכנות ביטוח רביבים בנושא רכב אשכול או רכב מדברי הוא הטיפול הגרוע שמר צחי רביב נתן למקרה ביטוחי של החבר יוסי בעל רכב אשכול שהשכיר את הרכב לחבר אחר, ובעת ההשכרה הרכב נגנב בפאתי בית לחם ליד מלון אוורסט.

חברת הפניקס בסיוע  סוכן הביטוח מר צחי רביב טענו שלא מגיע תשלום ביטוח מכיוון שמדובר במקרה השכרת רכב , ואסור להשכיר רכב אשכול למורה דרך אחר. העניין הזה כמובן שאינו נכון ומעיד על כשל מקצועי עמוק של סוכן הביטוח מר צחי רביב המתיימר להיות מומחה לביטוח של רכבי אשכול.

מר צחי רביב לא רק שסירב לסייע לחבר יוסי בתביעה מול חברת הביטוח, אלא כאמור הסכים לקביעה כי חברת הביטוח פטורה מתשלום בגלל שלכאורה החבר יוסי עשה עבירה כאשר הוא השכיר את רכב האשכול למורה דרך אחר.

אני כמובן נחלצתי לעזרתו והוכחתי לחברת הביטוח שהחלטתם לא לשלם את הביטוח למורה הדרך יוסי שהרכב שלו נגנב בגלל שהוא השכיר את הרכב למורה דרך אחר,  בטעות יסודה !  מהסיבות הבאות:

א. המקרה הביטוחי שבגינו נעשתה התביעה לא קשורה כלל לפעילות של הרכב, שכן הרכב נגנב. לא מדובר כאן בתאונה שקרתה תוך כדי נסיעה. נסיעה, שלכאורה אסורה ואינה חוקית. מדובר במקרה ביטוחי של גניבה כאשר הרכב לא היה בנסיעה, ואין לזה כל קשר לעניין השכרת הרכב לצורכי עבודה.

ב. רכב אשכול אינו רכב פרטי כהגדרתו בחוק – צו הפיקוח על מצכים ושירותים הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב לעניין השכרת רכב, ולכן אין מה לדבר על איסור השכרת רכב אשכול למורה דרך אחר כמשהו המנוגד לחוק.

ג. בענף רכב אשכול כל אחד יודע שניתן להשכיר רכב אשכול. וועדת רכב אשכול התירה , ואף המליצה להשכיר את רכבי האשכול שקיבלו הטבת מס לצורך עמידה בתנאי הטבת המס שאנחנו מורי הדרך בעלי רכב אשכול מקבלים, וזאת ע"פ נוהל רכב אשכול שהוציא מנכ"ל משרד התיירות ובעבר, משרד התחבורה.

ד. מר צחי רביב סוכן הביטוח, הבעלים של סוכנות ביטוח רביבים, ידע היטב כי העסק של החבר יוסי בעיקרו הינו השכרת רכב אשכול, שכן הוא היה מבוטח אצלו ב- 5 כלי רכב, שכולם מיועדים לנסיעה של כל נהג.  ואם מר צחי רביב סוכן הביטוח היה חושב כי אסור לו להשכיר רכבי אשכול לאחרים הוא היה צריך להזהיר את החבר יוסי לא להשכיר את רכבי האשכול שלו למורי דרך אחרים.

בהתאם לתפקיד כיו"ר האיגוד המקצועי של בעלי רכב אשכול ומדברי נחלצתי לעזרתו של החבר יוסי ופעלתי ישירות מול חברת הפניקס , והסברתי להם כי מותר להשכיר רכב אשכול למטרות עבודה למורה דרך אחר בעל רישיון רכב ציבורי מונית / אוטובוס

ערעור לחברת הפניקס – השכרת רכב אשכול סוכנות ביטוח רביבים

לאחרונה ובגלל מקרה נוסף של שירות גרוע של סוכנות ביטוח רביבים שנעשה במקרה תביעה של החבר רוני פרסמתי כי אני לא ממליץ לבטח רכב אשכול ומדברי  בסוכנות ביטוח רביבים של מר צחי רביב קיבלתי איום בתביעת לשון הרע מאת משרד עורכי דין  אבירם – ויטנברג בשם מר צחי רביב

איום מאת צחי רביב תביעת לשון הרע משרד עוד אבירם – ויטנברג

מכיוון שאני מוגן היטב בטענה "אמת דיברתי" איני חושש כלל מתביעות כאלה , שזה לא פעם ראשונה שאני מאויים בגלל דברים שפרסמתי.  כמו לדוגמה במלחמתי נגד משרד התחבורה והמנהל המושחת אבנר פלור שפועל כגיס חמישי נגד היבוא האישי. קיבלתי התראה מפרקליטות המדינה עו"ד מני פילזר , שכמובן לא מימש את איומו בגלל הטענה כי אמת דיברתי

עוד מני פילזר התראה ל מוטי בר-נס בגין הכפשות נגד אבנר פלור ומשרד התחבורה

וזו התגובה ששלחתי לעו"ד איל ויטנברג ממשרד עורכי הדין אבירם – ויטנברג שמייצגים את מר צחי רביב בעלים של סוכנות ביטוח רביבים

מענה לאיום בתביעה לשון הרע – סוכנות רביבים

פדני תכשיטים