האם אפשר לרשום רכב אשכול / מדברי בבעלות חברה על שם בעלים פרטי
התשובה בגדול היא כן.

אפשר לרשום רכב בבעלות חברה על שם בעלים פרטי.

נתקלתי בתופעה שלא כל כך הבנתי עד שהחבר ניר רואה חשבון ועורך דין הסביר לי בפשטות כי ע"פ חוקי החוזים והנאמנות ניתן לרשום רכב חברה על שם מחזיק מניות בחברה, וזאת לצורך העיקרי של שמירת ערך הרכב.

לגבי רכב אשכול נתקלתי בשני מקרים שמע"מ סירב להשיב את מס התשומות בטענות שונות. החברים "פחדו" ללכת ראש בראש עם המע"מ שכן כולם יודעים את נחת זרועה של המע"מ. הם יכולים למרר את חייכם בביקורות מקיפה וימצאו כל מיני דברי שבסופו של דבר יצא שכרו בהפסדו.

אני אומר לכם מניסיון אישי כי המע"מ הם נקמנים שיחפשו אתכם, אם תעזו ללכת נגדם ראש בראש. אבל אם אין לכם דברים אפלים בארון ואינכם מפחדים ללכת איתם לבית משפט הרי לדעתי אין שום סיבה שלא יושב המע"מ גם על רכב שרשום על שם חברה.

לגבי רישום רכב בבעלות חברה על השם הפרטי יש עוד עניין שאתם חייבים לקחת בחשבון זה את נושא שווי השימוש. ברגע שהרכב מומן ע"י החברה הרי יש כאן עניין של שווי שימוש שצריך לקחת בחשבון.

 

הסכם נאמנות רכב חברה לבעל מניות

 

 

פדני תכשיטים