מנהל סניף   אשכול ירושלים

החבר אלי גרטלר

ger[email protected]

052-2639516

 

רישיון הפעלה אשכול ירושלים 31.3.2017

פדני תכשיטים