גזר סיור   אגודה שיתופית לבעלי רכב סיור בע"מ  57-005891-7

 

רשיון להפעלת משרד להסעות ברכב סיור אשכול 4131

 

 

משרד- בית גילה רון  רח' יונתן 9 בית חשמונאי 99789

כתובת לדואר –  ת.ד 171 בית זית  9081500

רוני גילה יו"ר ומייסד

טלפון 052-4884848   שירות פקס 03-5423554            דוא"ל  [email protected]

 

אגודה שיתופית גזר סיור התאגדה ע"פ תקנות רשם האגודות וקיבלה תעודת רישום של אגודה שיתופית כנדרש ראה מצ"ב.

אגודה שיתופית גזר סיור עמדה בתנאים של משרד התחבורה כמשרד להסעות סיור וקיבלה רישיון להפלת משרד להסעות ברכב סיור אשכול מצ"ב.

מוטי בר-נס  מזכיר ומייסד אגודת גזר סיור  לשירותך –

למקרים דחופים בלבד 24/7   050-9009700

למקרים לא דחופים נא לפנות

בדוא"ל  [email protected]   

בפקס 03-5423554 

בדואר – אגודת גזר סיור – ת.ד 171 בית זית 9081500

רכב סיור ותיור  – רכב סיור אשכול  – מונית סיור ותיור

מטרות אגודת ראש העין סיור 

  1.  א.  לשמש כמשרד הסעות סיור לצורך רישום רכב סיור אשכול / רכב סיור מדברי / רכב מדברי לצורך עמידה בתקנות והנהלים של משרד התחבורה ומשרד התיירות בכל הקשור ל – רכב סיור ותיור.
  2. ב.  לשמש כסניף חברים של אגודת אשכול.
  3. ג.  אין במטרות האגודה כל עיסוק בנושאיים כספיים.

רישום רכב אשכול רק באגודת אשכול

אגודת מורי הדרך בגדה בנו והסכימה כי התאגידים המסחריים ירכשו רכב אשכול בהטבת מס! ולא רק שבגדו בנו גם הסתירו זאת מאיתנו ואני מדבר על החברים יוסי וייס – אחראי רכב אשכול, יענקלה מיטראני – יו"ר וסגן היו"ר אריאל סטולר טוען שלא ידע כלום.

כן אגודת מורי הדרך בגדה בכל מורי הדרך בעלי רכב אשכול ואין כל סיבה בעולם שמורה דרך יהיה רשום אצלם.

 

רישיון משרד הסעות רכב סיור אשכול –    גזר

 

דוגמא של רישיון סיור לרכב אשכול

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רישום רכב סיור אשכול בתאגיד סיור שהינו אגודה שיתופית התאפשר רק בזכות מערכת בתי המשפט.

משרד התחבורה ומשרד התיירות התעמרו ופגעו בנו כשמסרו אותנו בעלי רכב אשכול בידי תאגידים מסחריים שבמקום לייצג אותנו ניצלו את מעמדם כדי לגבות מאיתנו כספים לחינם.

הבגידה הכי חמורה נעשתה ע"י אגודת מורי הדרך שלא רק הסכימה לכך, אלא גם הסתירה מאיתנו את האמת! לכן בעל רכב אשכול אסור לך לרשום את רכבך בתאגידי סיור של אגודת מורי הדרך שכן הם לא פועלים לטובתך, הם פועלים לטובת התאגידים המסחריים.

זו הסיבה שהקמנו את אגודת אשכול שכל ייעודה הינו לטפל בבעלי רכב אשכול ובעלי רכב מדברי רישום רכב אשכול ורכב מדברי.

 

 

 

 

 

 

 

 

תעודת רשם האגודות גזר סיור 57-005891-7

פדני תכשיטים