א.  מכירת רכב אשכול למורה דרך אחר או מונית ללא מסים.

מחיר רכב אשכול ללא מסים = מחיר מחירון פחות 10% פחות המסים הנדחים.

מורה הדרך הרוכש רכב אשכול מחויב ברישיון מורה דרך + רישיון נהיגה ציבורי תקפים.

במקרה של נהג מונית הוא צריך שיהיה לו מספר למונית.

צריך אישור מכירה ואישור רישום מהמשרד מאושר ע"י טלי גדליהו

 

ב. מכירת רכב אשכול לאדם פרטי

(לאחר תשלום המיסים ניתן להשאיר את הרכב כרכב אשכול / פרטי על השם שלכם.)

 1. משלמים את המיסים הנדחים.

 2. כדי לדעת מה המס הנדחה לרכב אשכול.

 3. שולחים את רישיון הרכב אשכול במלואו במייל / פקס לבית המכס

 4. רושמים מבקש לדעת מה המסים הנדחים לרכב אשכול ומצרפים מספר טלפון שלכם.

 5. בית מכס מרכז הכי נחמדים   פקס: –   03-9421712     

 6. מכס מרכז הערכת רכב אשכול  :-   [email protected]   

 7. ישירות למעריכת רכב אשכול  אילנית פלג  [email protected]

 8.  רק במקרה שלא קיבלתם תשובה ולאחר יום עבודה אחד  לברר בטלפון  03-9421713

 9.  מורה הדרך הרוכש רכב אשכול מחויב ברישיון מורה דרך + רישיון נהיגה ציבורי תקפים.

 10. גיל רכב אשכול אינו עולה על שנתיים למורה דרך חדש , ו – 10 שנים לגבי חידוש משק.

 11. המוכר צריך להגיש טופס מכירת רכב אשכול לרע"ן סיור משרד התחבורה.

 12. הקונה צריך להגיש טופס רישום רכב אשכול לרע"ן סיור משרד התחבורה.

 13. טפסים לרכב אשכול מקבלים ממשרד אגודת אשכול לפי סניפים.

 14. במשרד רישוי מחוזי + הטפסים עושים שינוי ייעוד לרכב על השם שלכם.

 15. לאחר שעשיתם שינויי ייעוד לרכב רגיל ניתן להעביר בדואר ע"ש אדם פרטי.

 

 טופס מכירת רכב אשכול

טופס רישום רכב אשכול

פדני תכשיטים