השתלמויות מורי דרך

לבעלי רכב אשכול ורכב מדברי

חובה על כל מורה דרך לבצע השתלמות פעם בשנה

חוברת ההשתלמויות מפורסמת אחת לחצי שנה

בסוף חודש דצמבר לחושים ינואר – יוני

בסוף חודש יוני לחודשים יולי עד דצמבר

לתשלום חובה להיכנס לאתר משרד התיירות

לבירורים יש לפנות  למחלקת השתלמויות

טלפונים 02-6664338, 02-6664375

פקס 02-6664442

דוא”ל [email protected]

חיפוש בגוגול “השתלמויות מורי דרך משרד התיירות”

חוברות השתלמות

השתלמות מורי דרך יולי – דצמבר 2015

 

פדני תכשיטים