טסט לרכב אשכול / מדברי

מבחן רישוי לרכב אשכול / מדברי

לא צריך קצין בטיחות   לחץ להורדה

רכב אשכול / מדברי  נדרש למבחן רישוי – החל מהשנה השנייה, מה שקובע זה מה שכתוב ברישיון הרכב.

חשוב לקרוא כל מילה לפני שניגשים למבחן הרישוי לרכב אשכול (טסט) !!!

מי שרשום בסניפי אגודת אשכול לא צריך קצין בטיחות.

תודות למערכה ארוכה רכב אשכול קיבל פטור מקצין בטיחות אם רשום בתאגיד פחות מ -20 כלי רכב.

אם עושים לכם בעיות במכון הרישוי נא להדפיס את המסמך הבא: –

רכב אשכול לא צריך קצין בטיחות   לחץ להורדה

מסמכים נדרשים לטסט

א.  רישיון רכב חדש – ששולמה האגרה .
ב.  אישור בלמים – ממוסך מורשה.
ג.  רישיון סיור לרכב אשכול רשיון הסעה לרכב מדברי בתוקף
ד.  ביטוח חובה נוסעים בשכר

סמל האשכול על רכב אשכול

על פי סעיף 26 לצו,  רכב אשכול חייב לשאת את סמל האשכול.

סמל הדומה לסמליל (לוגו) של משרד התיירות.

הסמל הינו על פי המתואר בספר במדבר פרשת המרגלים

 

י"ג 2  "שלח לך אנשים, ויתורו את ארץ כנען…"

סמל רכב אשכול (מדבקה או מגנט)

23 "ויבואו עד נחל אשכול, ויכרתו משם זמורה ואשכול ענבים אחד, וישאוהו במוט, בשניים..".

 

זה מקור סמל האשכול והכינוי  רכב אשכול.

ניתן לשים את הסמל על רכב אשכול

כ – מדבקה רכב אשכול או מגנט רכב אשכול. 

 

דוגמה לרישיון סיור רכב אשכול

"רשיון להסעת סיור ברכב סיור (אשכול) " מכונה גם רישיון הפעלה

רישיון סיור רכב אשכול של מוטי בר -נס

 

רישיון סיור רכב אשכול מוטי בר-נס

 

פדני תכשיטים