פקיד במשרד התחבורה – מר נתן מלמד

באמצעות ועדה ציבורית של מומחים בענף רכב

שאף אחד מהם לא ייצר רכב אחד כל ימי חייהם

קבעו כי רכב מסוג אוטובוס זעיר תוצר ארה"ב הינו לא בטיחותי בגלל גובה המעבר

ולכן אימצו באופן עיוור את התקן האירופי.

אתם מבינם אנשים שבחיים שלהם לא ייצרו אפילו רכב אחד  פסלו לשימוש רכב אמריקאי מסוג VAN  בגלל גובה המעבר בתוך הרכב !!!

 

הפקידים במשרד התחבורה שיקרו במצח נחושה לפרקליטה שייצגה אותם בבית המשפט שטענה כי  VAN תוצר ארה"ב שכמותו נוסעים מאות אלפים בארה"ב בישראל הם לא בטיחותיים !!!

עתרתי בעתירה מנהלית 9327-12-111 והפסדתי כי השופטת הנכבדה לא ראתה את העוול שנעשה.

השופטת החליטה כי היא לא מצאה כי החלטת משרד התחבורה נגועה בפגם מנהלי המצריך התערבות בית המשפט ולכן היא דוחה את העתירה.

פסק דין עת"מ 9327-12-11

תסלחי כבוד השופטת שיצר את טועה !!!

לכן ערערתי לבית המשפט העליון בעע"מ 6780/12

בית המשפט דרש 25,000 ש"ח ערבות למקרה שאפסיד ורק לאחר שקיבלתי הבטחות לכיסוי 20,000 ש"ח הגשתי את הערעור.

הדיון בערעור נערך במשך דקות ספורות ביד רמה ע"י כבוד השופטת א' חיות שבסופו של דבר קבעה כי אם נגיש את התקינה האמריקאית הרי מנהל אגף הרכב יצטרך לדון בעניין מחדש.

לא מצאתי תקינה אמריקאית אבל הבאתי מספרי VIN של כלי רכב שעצם קיום המספר מאשר כי הם עומדים בתקינה האמריקאית.

כתבתי ונפגשתי עם מר משה ויצמן כמה פעמים אך ללא תוצאה ולכן כתבתי לו את המכתב הבא :

 

לכבוד   מר משה ויצמן – מנהל אגף הרכב

משרד התחבורה  רח המלאכה 8  תל אביב

שלום רב

הנדון: בקשה ע"פ פקודת ביזיון בית המשפט עע"מ 6780/12

בעניין סעיף  12.2.1 ב.  לדרישות חובה לאוטובוס לסיור –  גובה מסלול מעבר שנעשה תוך אימוץ עיוור של התקן האירופי והחלתו על כלי רכב תוצר ארה"ב.

 1. מתוך הערכה רבה לשינוי החיובי שהבאת לתפקיד בקשב לבעיותיו של האזרח הקטן. ולאור העובדה כי אדוני הבטיח לי שוב ושוב כי העניין בטיפול לא הגשתי בקשה זו עד היום.
 1. אך לאור הזמן הרב שעבר ולאור העובדה שלא קיבלתי כל עדכון בעניין אני מבקש להודיעך כי בעוד 30 יום אני מתכוון להגיש את הבקשה המצ"ב.
 1. כמובן שאנו נשמח מאוד אם אדוני יחליט בחיוב ויאשר גם באופן פרטני רק אוטובוס ציבורי זעיר לסיור תוצר מדינות נפט"א (קנדה ארה"ב ומקסיקו) בתצורתו המקורית או שעומד בתקינה של מדינות נפט"א, דהיינו, כפי שיוצר ומאושר ע"י הרשויות הפדרליות בארה"ב ובכך ישים קץ לאימוץ החד צדדי של התקינה האירופית והתעלמות ממדיניות התקינה האמריקאית, כמו גם העדפת האינטרסים של מונופולין יבואני הרכב שיזמו את התקן הספציפי הזה בסיוע בעלי תפקידים במשרד התחבורה על פני האינטרסים של מורי דרך בעלי רכב אשכול ובכך יבוא הקץ לפגיעה המתמשכת שנפגענו.
 2. אך אם אדוני ייבחר שלא להיענות לבקשתנו בחיוב הרי זו תהיה חובתו להסביר מדוע לא יאשר להפעלה בישראל אוטובוס ציבורי זעיר לסיור תוצר ארה"ב שנבנה ע"פ מדיניות התקינה האמריקאית בתצורתו המקורית, וזאת ע"פ חוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות) תשי"ט-1958, כמו גם לצורך מיצוי הליכים של עתירה חדשה שהח"מ יגיש באופן מיידי לגבי החלטה שכזו, ולתת תשובות לשאלות הרבות העולות מעניין זה :
  1. מדוע בעת הקמת דרישות חובה לאוטובוס לא נעשה כל פרוטוקול לגבי קביעת תקן גובה מסלול מעבר באוטובוס זעיר סעיף  2.1 ב.  (להלן "התקן") .
  2. מדוע בדרישות חובה לאוטובוס או בכל מקום אין כל הסבר לשיקולים הטכניים שבגינם נקבע התקן.
  3. מדוע בעת הכנת התקן לא השתתף בדיון נציג של יבואני רכב תוצר ארה"ב אלא רק נציגים של יבואני הרכב מאירופה, ומדוע לא נלקחה בחשבון התקינה האמריקאית או /ו גובה המעבר בכלי רכב תוצר ארה"ב.
  4. מדוע בעת הכנת התקן המשפיע על כלי רכב הפועלים בענף התיירות לא השתתף אף נציג מענף התיירות.
  5. מדוע בעת הכנת התקן לא לקחתם בחשבון את בעיות החנייה באתרי תיירות בכלל ולגבי כלי רכב גבוהים בפרט.
  6. מדוע אוטובוס זעיר Passenger Van)) תוצר ארה"ב בגובה מעבר נמוך מ- 150 ס"מ שכמותו פועלים מאות אלפי כלי רכב בארה"ב ואשר הרשויות הפדראליות מאשרים ע"פ כל הכללים הנהוגים בארה"ב כי הינו כלי רכב בטיחותי ביותר ויש להם מספרי VIN המאשרים זאת, אינם נחשבים כבטיחותיים בישראל.
  7. מדוע אינך פועל ע"פ החלטת ממשלת ישראל לאמץ את התקינה הפדראלית של ארה"ב בנושא רכב בנוסף על התקינה האירופית.
  8. מדוע אינך פועל ע"פ החלטת שר התחבורה מר ישראל כץ מתאריך 1.4.2012 לא להעדיף את התקינה האירופית ולאפשר ייבוא רכב גם על פי התקינה האמריקאית.
  9. מדוע אינך פועל על פי החלטת שר התחבורה לצמצום התקינה הישראלית.
  10. מדוע אינך פועל על פי סעיף 81 (א) (2) (ג) להצעת חוק רישוי שירותי רכב לגבי אימוץ התקינה האמריקאית.
  11. מדוע אינך רואה שהתקן משרת את מונופולין יבואני הרכב שמייקר את מחיר כלי הרכב בצורה משמעותית בגלל התקן.
  12. מדוע משרד התחבורה לא מתייחס לעובדה שבגלל התקן יבואני הרכב מייבאים CARGO VAN   רכב שמיועד במקורו למשא במקום  PASSENGER VAN  רכב שנועד במקור להסעת נוסעים בנוחות ובכך פוגעים באופן משמעותי בהתאמה להובלת נוסעים בכלל ותיירים בפרט – קפיצי הרכב אינם רכים לנוסעים אלא נוקשים ומיועדים למשא, בידוד מרעשים גרוע ואינו מיועד בהתאמה לנוסעים ועוד ועוד.
 1. לאור הזמן הרב שעבר ולאור העובדה שלא קיבלתי כל עדכון בעניין אני מבקש להודיעך כי בעוד 30 יום אני מתכוון להגיש את הבקשה המצ"ב.

בקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט

 

פדני תכשיטים