טופס הצטרפות לאגודת אשכול – לחץ להורדה

 

2016  דואר יוצא אגודת אשכול לבעלי רכב אשכול ורכב מדברי

 

16-062 בקשה לשינוי ייעוד רכב מדברי – אישור משרד התיירות

16-061 עוד שנהר הפסקת אפליה

16-060 תלונה נגד פקחים למבקר המדינה

16-059 תלונה נגד משרד התחבורה וחברת נתיבי ישראל בדרך

16-058 בקשה למשרד התיירות מנכל למנות את מוטי בר-נס כחבר ועדת רכב אשכול

16-057 הצעה לעדכון נוהל רישום רכב סיור באמצעות היבואן

16-053 בקשה לשינוי נוהל רכב אשכול עדכון 3

16-051 ערעור על החלטתו של סמנכל תנועה מר אבנר פלור על החלת תקן גובה גג של אוטובוס מסוג 3M על אוטובוס זעיר לסיור מסוג 2M

16-049 מנהל רשות המיסים יועץ מס

16-032 תלונה נ בוחן שלום אלונקה + מיכל מים

16-028 משוב לנוהל רכב אשכול מתאריך 25-2-2016

16-026 דוח קבלת רישיונות סיור 16-026 דוח קבלת רישיונות סיור16-026 דוח קבלת רישיונות סיור

16-025 מר משה ויצמן התראה לפני הגשת בקשה עפ פקודת ביזיון בית המשפט

16-024 מכתב תודה על שיתוף הפעולה ביטוח רפי יפתח

16-022 הנהלת המכס – הקמת מחדש של נוהל רכב אשכול

16-019 סיכום כנס 10.216-021 ניוזלטר 13.2

16-018 טופס הצטרפות לאגודת אשכול – לחץ להורדה

16-016 מר אמיר הלוי – חידוש משק רכב אשכול

16-015 בקשה להארכת תוקף רישיונות סיור

16-014 בקשת עזרה מיור ועדת הכספים בעניין חידוש משק לרכב א שכול

16-013 רשות המיסים עמוס יוגב

16-009 הבהרות בקשר לנהלים החדשים רכב סיור

16-005 צמצום מחלוקות בגץ רכב מדברי

16-002 גב מינה גנם הבהרה – נוהל חידוש משק

16-001 תיקון תקנה 83 ב

פדני תכשיטים