לא צריך קצין בטיחות בתאגיד פחות מ – 20 כלי רכב

טופס הצטרפות לאגודת אשכול WORD

במשרד עד 19 כלי רכב

רכב סיור אשכול לא צריך קצין בטיחות

רכב סיור ותיור לא צריך קצין בטיחות

רכב סיור מדברי לא צריך קצין בטיחות

רכב מדברי לא צריך קצין בטיחות.

 רישום רכב אשכול

 

7/5/2002  דיון בוועדת הכלכלה של הכנסת.

וכך סיכם יו"ר ועדת הכלכלה ח"כ אברהם פורז

 

" לא צריכים להעסיק קצין בטיחות במקום שאין צורך רק כדי להעמיס על אנשים הוצאות מיותרות."

 

אני מבקש משר התחבורה לקיים בדחיפות דיון במשרדו בקשר לשינוי התקנה. אני מבקש שתעבירו לידיעתו את עמדת הוועדה, שאין שום הצדקה לא עכשיו ואף פעם לכפות על רכבי "אשכול" קציני בטיחות. מדובר על מכוניות חדשות יחסית, שמסיעים אותן נהגים מקצועיים. לא מדובר בנהגים שנוסעים ‎24 שעות ביממה. זה כמו כלי רכב פרטיים שיש להם משרד שנותן אינפורמציה.

 

"…התקנה הזאת חריגה מהחוק. היא שימוש לרעה בזכות. היא לא מקדמת בטיחות בדרכים. "  

 

הוראה זו ניתנה לנציגת משרד התחבורה עו"ד שרית זוכוביצקי היועמ"ש של אגף הרכב בכלל ושל ועדת רכב אשכול בפרט, באופן שלא משתמש לשני פנים!

עו"ד שרית זוכוביצקי טענה בפניי כי העניין הזה לא היה בסמכותה, היא שימשה אותו יום ממלאת מקום של מישהו אחר, ולכן לא טיפלה בזה.

עו"ד שרית זוכוביצקי, היום שופטת לתעבורה,  היא דוגמה לעובד ציבור שפועל בניגוד גמור לתפקידו, מתעלם מהוראה ברורה של הכנסת, ומתעלם מצרכי הציבור ומשתמש בסמכותו באופן שרירותי בניגוד לחוק כדי לפגוע בציבור ולתמוך באג'נדות של משרתי ציבור שמובילים מהלכים לרעת הציבור במסווה שזה לטובת הציבור. הם עושים זאת במקרה הטוב, מבחינתם, בגלל טעות או  טיפשות וחוסר הבנת המצב לאשורו.

אך מכיוון שקשה מאוד להאמין כי פקיד שמטפל בנושא מסוים, לפעמים עשרות שנים, לא מבין את החומר שעליו הוא מופקד, יהיה זה רק הגיוני להעריך שיש סיכוי סביר, ולכאורה, שזה מעשה שחיתות שנועד לקדם טובות הנאה לגורמים אינטרסנטים ולא לטובת הציבור.

2009 משרד התחבורה פועל בניגוד להחלטת ועדת הכלכלה של הכנסת הנ"ל ומפעיל את תקנה 579   ומכריח את ציבור מורי הדרך לגשת לבדיקת קצין בטיחות כל חודש, מה שגורם להפסד זמן ועלויות המסתכמות בכ- 300 ש"ח לחודש.

2011 אני פונה למר ג'קי מנהל גף קציני בטיחות במשרד התחבורה, איש שוועדה ציבורית מצאה אותו ללא הכשרה מקצועית מתאימה מה שמוכיח אינו מתאים כלל לתפקידו, אמר לי שהוא לא מבין מה זה חוקי יסוד ומה זה זכויות יסוד, הוא איש מקצועי והוא קובע כי בקשתי לצמצם את מספר הבדיקות לפעמיים בשנה נדחית, ובתוקף סמכותו הוא קובע כי רכב אשכול חייב להיבדק ע"י קצין בטיחות כל חודש!

בזכות מאבק אישי עיקש ונגד כל הפקידים במשרד התחבורה ורק תודות למערכת בתי המשפט שעוזרת לאזרח הקטן במאבקו מול משרתי ציבור מושחתים הצלחתי לשנות את התקנה בכנסת.

לצערי משרד מבקר המדינה, במקרה זה, ולצערי כמו גם במקרים רבים אחרים, התגלה כמשרד לא יעיל בצורה.

החלטת ועדת הכלכה 4-11-2013

תיקון תקנה 579 – משרד להסעות סיור רכב סיור ותיור / רכב סיור אשכול / רכב סיור מדברי / רכב מדברי  עד 19 כלי רכב לא צריך קצין בטיחות!

כשאני מנסה לקבל רישיון להסעת סיור עבור אגודת אשכול ו – 4 סניפים ראשונים שהקמנו ועדת רכב אשכול ובראשה מר יוסי נזרי דורשים מאיתנו חניון רכב ורישיון עסק. עוד עניין המוכיח כמה חסרי הבנה משרתי הציבור בצרכי הציבור, וכמה רוע הם מפעילים כדי להגביר את הבירוקרטיה במדינה.

בלית ברירה אני עותר בעוד שתי עתירות נגד משרד התחבורה, ראו בדף משפטפטת ולבסוף משרד התחבורה נעתר לפתור אותנו מחניונים, כי הרי אנחנו מורי דרך פרטיים שכל אחד חונה בביתו, והקמת המשרדים האלו נועדו רק לצורך רישום רכב ע"פ הוראות משרד התחבורה וללא כל פעילות עסקית אנחנו מקבלים גם פטור מרישיון עסק. ולבסוף מאושרים לנו 5 משרדים להסעות סיור.

כשמתברר כי חברים רבים רוצים להצטרף אני מקים עוד 10 סניפים אבל בועדת רכב אשכול קם נציג משרד התיירות עו"ד רם ליסטמן וכעת גם הוא רוצה להטיל עלינו מגבלות של משרדים ורישיון עסק, מה שמוכיח שעו"ד רם ליסטמן שמשמש כנציג משרד התיירות בוועדת רכב אשכול שנים רבות לא רק שאינו מבין את צרכי הציבור אלא הוא ממש פועל בניגוד לחוק כשהוא לא נשמע להחלטות בית המשפט. לבסוף אושרו לנו עוד סניפים ובקרוב נפתח סניפים חדשים שיאפשרו רישום של רכב סיור ותיור / רכב סיור אשכול / רכב סיור מדברי / רכב מדברי ללא הגבלה.

 

 

סמנכ"ל משרד התחבורה נתן הוראה

האם זו לא שחיתות כאשר עו"ד שרית זוכוביצקי לא מבצעת הוראה מפורשת של ועדת הכלכלה של הכנסת, ולא מבצעת הוראה של הממונה עליה לבטל את הצורך בקצין בטיחות ללא שיתוף גף קציני בטיחות !?

האם זו לא שחיתות כאשר מר ג'קי לוי לא מבצע הוראת של הכנסת ולא יודע מה המשמעות של חופש העיסוק וחוקי יסוד?

האם זה לא רשעות כאשר מחייבים רכב סיור ותיור בקצין בטיחות?!

בעמל רב לאחר עתירות ועוד עתירות נכנע משרד הבטיחות להגניון ולמינהל התקין וביטל את הצורך בקצין בטיחות לרכב סיור ותיור הרשום במשרדים עד 19 כלי רכב.

 

בעל רכב סיור ותיור אתה חייב לעצמך לעבור לאגודת אשכול ולקבל

 

פטור מקצין בטיחות

רישום רכב סיור ותיור / רכב אשכול באגודת אשכול קל ופשוט, עבור עוד היום!

 

החלטת ועדת הכלכלה 4-11-2013

לא צריך קצין בטיחות !!!

לא צריך קצין בטיחות תאגיד פחות מ – 20 כלי רכב

רישום רכב אשכול / סיור ותיור / סיור מדברי / מדברי  בתאגיד עד 19 כלי רכב פטור מקצין בטיחות

 

 

בעל רכב אשכול רישום רכב אשכול באגודת אשכול הוא תהליך קל ופשוט

מסמכים ל –  רישום רכב אשכול

 

טופס הצטרפות לאגודת אשכול – לחץ להורדה

מכתב שחרור מהמשרד הקודם

רישיון רכב סיור ותיור

ביטוח רכב סיור ותיור

רישיון מורה דרך

רישיון נהיגה ציבורי

 

רישום רכב אשכול לוקח כשבועיים עד שלוש עד שמקבלים רישיון סיור בדואר.

רישום רכב אשכול אקספרס

לוקחים את הטפסים הנ"ל + מכתב מאגודת אשכול – רישום רכב אשכול וניגשים לרע"ן סיור טלי גדליהו במשרד התחבורה, בימי הקבלה ראשון ושלישי עושים רישום רכב אשכול בו במקום.

 

 

 

 

 

 

פדני תכשיטים