נוהל חידוש ורכישת רכב אשכול בהטבת מס עדכון מרץ 2016

לקבלת אישור להטבת מס יש לפנות למשרד התיירות

גב' מינה גנם –  ממונה רכב אשכול במשרד התיירות

גב' חדווה אליאב – מרכזת נושא רכב אשכול במשרד התיירות 

02-6664345/6   [email protected]

[email protected]

בעת שאתם מגישים את הטפסים עבור הרכב החדש במשרד התיירות,

לגשת לטלי גדליהו במשרד התחבורה לקבל אישור למכור את הרכב הישן !!!

הקריטריונים הנדרשים

רישיון  מורה דרך 3 שנים

רישיון רכב ציבורי D1 / D

120  ימי עבודה ב- 3 שנים מ- 4 שנים

אישור מתאגיד הסעות סיור

 

מזל טוב קיבלתם את הרכב מהיבואן

לשלוח מייד את רישיון הרכב הזמני לקבלת רישיון סיור + אישור על שינוי ייעוד

בימים אלו מתעדכן הנוהל במשרד הרישוי והיבואן יטפל בעמדה מס' 1  הללויה !!!!

חדש !!! מורה דרך חדש בענף רכב אשכול יכול לרכוש רכב מעל שנתיים

אל תגידו שאני לא עובד בשבילכם !  טיפלתי בעוד עוולה !

 

רכישת רכב אשכול ישן עי מורה דרך חדש בענף רכב אשכול

 

 

הנוהל הינו ללא ספק נוהל מסובך ויש לקרוא אותו כמה פעמים כדי להבינו. הנוהל ששונה כבר 3 פעמים יעבור עוד שינוי שכן האדונים הנכבדים במשרד התיירות עדיין לא מפנימים שהם רק משרתי ציבור שמחוייבים לפעול ע"פ החוק ואסור להם לפעול כאדוני הארץ ולפי גחמות ליבם. יו"ר ועדת הכספים אמר בישיבה מתאריך 8/12/2015  " יש איזה יועץ משפטי שצריך לפטר אותו. את מי זה? יש פה תקלה." אני מסר את כובעי בפני הרב ח"כ משה גפני שמעולם לא קרא את נוהל רכב אשכול ובפעם הראשונה שהוא נחשף לנוהל הוא קובע שהוא לא תקין וצריך לפטר את היועץ המשפטי שקבע אותו. אני לא מתכוון לרדת ממשרתי הציבור האלה שמתעמרים בנו עד שאפקח את עיניהם להבין מה המשמעות של תפקידם.

 

פדני תכשיטים