לימוזינת אאודילימוזינת אאודי עלתה לאחרונה לכותרות כרכב מייצור סדרתי.

ניתן להפעיל לימוזינה כרכב אשכול ובזכות בג"ץ 7006/07 אפשר גם לעשות ייבוא אישי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מ ד י נ ת    י ש ר א ל

 

 

 

 

 

 
  לשכת סמנכ"ל  בכיר תנועה

אגף הרכב ושירותי תחזוקה

גף                 –               יבוא

רח'  המלאכה 8, תל – אביב

ת.ד. 57031,       ת"א 61570

טל':      5678* או 12225678

פקס:             5618260 – 03

תאריך  : ‏ז' בטבת, התשע"ב

02 ינואר 2012

סימוכין: 00107012

תיק:       נהלים

 

 

נוהל יבוא אישי לרכבי סיור ורכב מוארך למורה דרך

 

הבסיס החוקי

סעיף 2 (ג) (1) לצו יבוא חופשי, התשע"א-2011

סעיף 4 לצו יבוא חופשי, התשע"א-2011

התוספת הראשונה לצו יבוא חופשי, התשע"א-2011

תקנה 282 לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961

סעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב)

 

להלן התנאים הנדרשים לצורך הגשת בקשה לרישיון יבוא של רכב ביבוא אישי למורה דרך: 

 1. הרכב המבוקש ליבוא יהיה מסוג M1 או M2 נוסעים פרטי – רכב שבו עד 7 מושבים נוסף על מושב הנהג ומשקלו הכולל המותר אינו עולה על 4,536 ק"ג (10,000 ליברות), דגם הרכב המיובא לא מיובא לארץ על ידי יבואן כהגדרתו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יבוא רכב ומתן שירותים לרכב) תשל"ט-1978.

 

 1. ייעוד הרכב – הרכב מיובא ע"י יחיד מורה דרך, המיועד לשימושו של המייבא למתן שירותי סיור כהגדרתו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), תשמ"ה-1985.

 

 1. יותר יבוא אישי עד 1 כלי רכב למבקש בפרק זמן של 12 חודשים.

 

 1. יבוא הרכב חייב ברישיון יבוא טרם השטתו ארצה.

 

 

 

 1. מייבא רכב מדגם חדש (על פי כינויו המסחרי) שיוצר באחת ממדינות NAFTA שאין לגביו במשרד התחבורה נתונים טכניים מבחינת יכולת עמידתו בתקנות התעבורה בעניין פנסים תקניים, מערכת בקרת יציבות (ESP) ומד מהירות מטרי, יידרש להוכיח באמצעות מכתב מקורי מאת יצרן הרכב כי ברכב מותקנים פנסים תקניים (בהתאם לדרישות משרד התחבורה) וקיימת מערכת בקרת יציבות ( ESP) ומד מהירות מטרי.

 

 1. גיל הרכב אינו עולה על 24 חודשים מיום ייצורו במועד רישומו בארץ.

לצורך הוכחת האמור לעיל וביצוע הרישום יש להמציא מיצרן הרכב: DATA CARD או מסמך  אחר המפרט את תאריך ייצורו של הרכב לרכב אירופי. לרכב שיוצר באחת ממדינות נפט"א (ארה"ב, קנדה, מכסיקו) יש להציג:  CERTIFICATE OF TITLE או CERTIFICATE OF ORIGIN, בצירוף צילום תווית מקורית המודבקת לרכב המעידה על מועד ייצורו של הרכב (חודש ושנה) ופרטים נוספים אודות הרכב.

כמו-כן, באם מדובר ברכב משומש, יש להמציא רישיון רכב תקף פדראלי או אירופי.

 

 1. המועד האחרון להגשת בקשה לרישיון יבוא:

תקנה 282 לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 קובעת כי גיל הרכב לא יעלה על 24 חודשים בעת רישומו בארץ.

משך הטיפול בבקשה לרישיון יבוא, השטת טובין, שחרור מפיקוח המכס, בדיקה ע"י בוחן משרד הרישוי והבאת הרכב לעמידה בדרישות תקנות התעבורה, לרבות החלפת פנסים, ביצוע מבחן רישוי ורישום של הרכב במרשם כלי הרכב, אורך זמן לא מבוטל.

       לפיכך, על מנת שניתן יהיה לרשום את הרכב במועד, לא יינתן רישיון יבוא לרכב

       שנותרו פחות מ-45 יום, בעת הגשת הבקשה לרישיון יבוא, עד המועד האחרון שבו ניתן לרשום את הרכב נשוא הבקשה במשרד הרישוי.

 

 1. הרכב מצויד במערכת בקרת יציבות (ESP).

לצורך הוכחה, כי ברכב קיימת מערכת ESP יש להמציא אחד מאלה:

 

8.1     מפרט היצרן של הרכב המבוקש ליבוא.

 

8.2     תצלום לוח השעונים במצב סוויץ' פתוח המאפשר לראות נורת התראה למערכת

ESP.

 

8.3     אישור מאת יצרן הרכב או מאת היבואן הרשמי בארץ.

 

 

 1. יצרן הרכב קשור בחוזה בר תוקף עם יבואן מורשה בארץ שעונה לדרישות החוק מבחינת מוסך מרכזי, רשת מוסכי שירות, אספקת מוצרי תעבורה, ציוד ספציפי, יכולת ביצוע RECALL.

 

 1. יבואן הרכב הינו בעל רישיון נהיגה ישראלי בתוקף מסוג 3D ורישיון מורה דרך בתוקף שניתן לו לפי תקנות שירותי תיירות (מורה דרך), התשכ"ז-1967. בנוסף יש להמציא אישור וועדת רכב אשכול במשרד התחבורה להפעלת רכב סיור ותיור.

 

 1. הרכב יעמוד בדרישות תקני הקהילייה האירופאית (EEC, EC) בכפוף לאמור בתקנות התעבורה ובדרישות החובה הישראליות. רכב המיוצר במדינות NAFTA בלבד (ארה"ב, קנדה, מכסיקו) יעמוד בדרישות התקינה הפדראלית של ארה"ב FMVSS.

 

 

 1. 12. מותר ביבוא רכב שיוצר בשלבים ע"י מספר יצרנים (multi-stage) (רכב מוארך "לימוזינה") לצורכי סיור בלבד שאורכו עד שמונה מטרים ומשקלו הכולל המותר אינו עולה על 4536 ק"ג (10,000 ליברות) ושסידור המושבים יהא לרוחבו של הרכב עם כיוון הנסיעה ונגד כיוון הנסיעה בלבד. דגם הרכב המיובא לא מיובא לארץ על ידי יבואן כהגדרתו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יבוא רכב ומתן שירותים לרכב) תשל"ט-1978. ל רכב עבר שינוי מבנה מתהליך הייצור אצל היצרן הראשי לצורך התאמתו לייעודו, על המבקש להמציא אחד מסוגי התיעוד הבאים:

 

 • רכב חדש:
 1. מסמך מהיצרן הראשי המאשר את המתקין אשר ביצע את שינוי המבנה.
 2. עבור רכב המיוצר באחת ממדינות NAFTA: תווית מהמתקין או היצרן המצהירה שהרכב המוגמר (לאחר השינוי) עומד בתקינה הפדראלית של ארה"ב – Certificate Of Compliance, FMVSS Plate/Label.
 3. אישור ממעבדה מוסמכת שהרכב לאחר השינוי יכול להירשם באחת ממדינות הקהילה האירופאית.
 4. הנחיות מקצועיות של יצרן הרכב לביצוע שינוי המבנה ובדיקת מעבדה מוסמכת

מחו"ל שליוותה את התהליך ואישרה את השינוי בהתאם להנחיות.

 • רכב משומש:
 1. יש להציג רישיון רכב בתוקף שמוכיח שהרכב במבנהו המוגמר (לאחר השינוי) נרשם ומאושר לנסיעה במדינות הייצוא.
 2. עבור רכב המיוצר באחת ממדינות NAFTA: תווית מהמתקין או היצרן המצהירה שהרכב המוגמר (לאחר השינוי) עומד בתקינה הפדראלית של ארה"ב – Certificate Of Compliance, FMVSS Plate/Label.

 

 

 1. הרכב מונע בדלק המותר לשימוש בישראל ובכל מקרה על פי קביעת יצרן הרכב.

לא יותר יבוא רכב היברידי מדגמים שיבואן תוצר הרכב המורשה מטעם משרד התחבורה אינו מייבא לפחות אחד מהם, ולא הכשיר מקצועית את מוסכי השירות מטעמו לטפל בכלי רכב אלה.

 

 1. הרכב מורשה לרישוי ולנסיעה בארץ הייצוא.

 

 1. אם הרכב מיוצר בארה"ב יש להמציא CERTIFICATE OF TITLE או CERTIFICATE OF ORIGIN ובנוסף- CAR FAX מקורי. אם הרכב מיוצר בכל מדינה אחרת יש להמציא הוכחת תקינה אירופאית באמצעות תעודה מהקהילייה האירופאית המעידה כי לרכב יש COC (CERTIFICATE OF CONFORMITY).

 

 1. דרגת זיהום אויר ("ציון ירוק"):

ברישיון היבוא תרשם דרגת זיהום האויר – ה"ציון הירוק" – לצורך חישוב המיסוי ע"י בתי המכס. יובהר כי אם דגם הרכב לא אותר במאגרי המידע והמקורות כאמור או שלא הומצאו המסמכים הנדרשים על נתוני פליטת המזהמים, תיקבע לרכב דרגת הזיהום הגבוהה ביותר (15).

 

 

 

על המבקש מוטלת אחריות להמציא למשרד התחבורה את המסמכים הבאים:

דגם רכב המיובא בתקינה אירופאית

אישור COC מושלם ומקורי או העתק נאמן למקור חתום בידי נוטריון לדגם הרכב המבוקש ליבוא הכולל גם את נתוני זיהום האוויר.

דגם רכב המיובא בתקינה אמריקאית

אישור על נתוני פליטת מזהמים מהרכב מאת היבואן הרשמי בארץ של תוצר הרכב או מיצרן הרכב או מדילר מורשה של יצרן הרכב.

אישור זה יכלול את נתוני פליטת המזהמים לדגם הרכב המבוקש ליבוא, לרבות תוצר ודגם הרכב, נפח מנוע, שנת ייצור וכינוי מסחרי של הדגם המאושרים ע"י ה-EPA.

 

 1. שירות לרכב המיובא:

המבקש ימציא אחד מאלה:

17.1         אישור על מתן שירותי אחזקה ואספקת חלקי חילוף מהיבואן המורשה בארץ      לתוצר הרכב המבוקש ליבוא.

 

17.2     אישור ממוסך שירות שברשת היבואן המורשה לאותו תוצר המתמחה בתיקון כלי רכב מהתוצר המבוקש ליבוא.

 

17.3          אישור שירות מקורי עפ"י הטופס שהוכן ע"י משרד התחבורה ממוסך המתמחה             בתיקון כלי רכב מתוצר הרכב המיובא, אם היבואן ומוסכי השירות שלו אינם   מספקים אישורי שירות באופן גורף לאותו תוצר. 

 

 1. הרכב לא עבר כל תאונה שדווחה לרשויות, הרכב ייבדק בהתאם לתקנה 309 לתקנות התעבורה לאחר שחרורו מפיקוח המכס. באם יימצא הרכב לא תקין – יוחזר הרכב לחו"ל.

 

 1. לא הוכרזה לגבי הרכב ע"י יצרן הרכב "קריאה חזרה" לתיקון (RECALL).

 

 1. רכב שהוכרז עליו SALVAGE ו/או LOSS TOTAL בחו"ל, לא יותר ליבוא לישראל.

 

 1. תוגבל העברת הבעלות ברכב למשך שנתיים מיום רישומו של הרכב בישראל.

לגבי רכב שיוצר בשלבים  ע"י מספר יצרנים (multi-stage) ("לימוזינה") תותר מכירתו

של הרכב למורה דרך בלבד או לחילופין, יצוא הרכב מן הארץ או גריטתו.

 

 1. המבקש יחתום על תצהיר שהינו חלק בלתי נפרד מהוראת נוהל זו לפיו הרכב מיועד לשימושו לצורך עסקו כמורה דרך.

 

 1. חוות דעת טכנית חיובית של מחלקת התקינה לגבי אישור דגם הרכב.

 

 

 

    בכבוד רב,

 

ניר כהן

ראש תחום יבוא

נוהל ייבוא אישי רכב סיור -אשכול כולל רכב מוארך – לימוזינה

 

 

 

 

פדני תכשיטים