אגודת אשכול היא בבעלות כל בעלי רכב אשכול ורכב מדברי שחברים בה.

הצטרפות לאגודת אשכול – חינם!  חנייה בחניון ממילא ירושלים חינם !

טיפול ברישום רכב 400 ש"ח לשנה , לחברים מעל גיל 70 200 ש"ח, לרכב שני במשפחה 300 ש"ח.

טופס הצטרפות לאגודת אשכול – הקלק להורדה

טופס  חידוש משק רכב אשכול הקלק להורדה 

אישור ימי עבודה רכב אשכול יועץ מס / רואה חשבון.    נדרש אם עברה יותר מחצי שנה מתחילת השנה 

נוהל רכב אשכול גרסה 5  26.9.2017

 הגרסה החמישית לנוהל רכב אשכול נעשתה בעקבות סדרה של התנגדויות שלנו לנוהל המקורי. עדיין הנוהל לא מקובל עלינו !

בגץ 3089-17 נגד משרד  התיירות בגין נוהל רכב אשכול שאינו חוקי 

טופס חידוש משק לשלוח במייל לגברת חמדה אליאב

הכי טוב לעשות חידוש משק לרכב אשכול עם רכב ביבוא אישי הקלק על הלינק

  V-CLASS  ביבוא אישי החל מ 160,000 ש"ח + מעמ"מ.  

אחריות יצרן באמצעות היבואן לפי החוק. לפרטים נוספים הקלק על התמונה. 

בעת שאתם הולכים לקבל אישור הטבת מס מגב' חמדה אליאב משרד התיירות תחתימו את האישור של מכירת הרכב אצל גב' טלי גדליהו משרד התחבורה

 נוהל רכב אשכול גרסה 5  26.9.2017

החלפת רכב אשכול / מדברי ישן, ברכב אשכול / מדברי חדש בהטבת מס. (למי שיש כבר  רכב אשכול / מדברי)

החל מ מחודש מאי 2016 יבואני הרכב חייבים להוציא את רשיון הרכב בסיווג סיור

לא צריך עמדה מס' 1 ברכישת רכב מיבואן

נוהל רישום רכב סיור – אשכול ע"י יבואני הרכב

גב' חמדה אליאב – אחראית הטבת מס לרכב אשכול משרד התיירות  (גב' אפרת מאיר – גרומן היא הממונה)

בכל שאלה נא לפנות לגב' חמדה, היא משרתת ציבור יעילה וידידותי אנא להתנהג באופן מכובד!

מכתב תודה והערכה לגב' חמדה אליאב – שירות ברמה אחרת

לאחרונה הייתי צריך אישור חידוש משק, בתחילה סורבתי ע"י משרד התחבורה בטענה לא חוקית! גב' חמדה אליאב נכנסה לעובי הקורה קיבלה את טענותיי ושינתה את ההחלטה. ככה צריך להתנהג עובד ציבור, להיות קשוב ופתוח לטענות הציבור, להתחשב בהם ולהחליט על בסיס ענייני והגון. אח"כ במקום לטרטר אותי ללכת למשרד התחבורה, היא הלכה בעצמה החתימה את הטופס  ונתנה לי את הטופס אישית ביד.

טלפון    02-6664346     ( 02-6664375 מורי דרך)   (סלולרי:050-6214254 לחרום בלבד)   פקס: 02-6664474

[email protected]   משרד התיירות בנק ישראל 5, ת.ד. 1018, ירושלים, 91009

[email protected]

[email protected]       [email protected]

 

גב' חמדה אליאב – אחראית רכב אשכול משרד התיירות  (גב' מינה גנם היא הממונה(

בכל שאלה נא לפנות לגב' חמדה,   טלפון    02-6664346     ( 02-6664375 מורי דרך)

(סלולרי:050-6214254 לחרום בלבד)   פקס: 02-6664474

[email protected]   משרד התיירות בנק ישראל 5, ת.ד. 1018, ירושלים, 91009

הנחיות לנוהל חידוש משק אשכול בהטבת מס מאת מוטי בר-נס

 1. יש להגיש בקשה לחידוש משק למשרד התיירות גב' חמדה אליאב, ע"ג טופס חידוש משק רכב אשכול בהטבת מסטופס חידוש משק .  לא צריך לנסוע לירושלים לעשות הכל בדוא"ל.
 2. גב' חמדה בודקת את הטופס ומאשרת לכם באופן עקרוני ואח"כ הממונה על רכב אשכול במשרד התיירות גב' אפרת מאיר- גרומן חותמת.
 3. רק לאחר שקיבלתם אישור טלפוני לחידוש משק ורק לאחר שהרכב מגיע אתם חייבים לשלם את המיסים הנדחים כדי להעביר את ההטבה לרכב אחר.
 4. לאחר ששילמת מיסים אפשר להחזיק את הרכב כרכב אשכול ללא הגבלה.
 5. כדי לקבל מחיר מיסים נדחים יש לשלוח מייל הכולל את רישיון הרכב ל – [email protected]    והעתק ל    [email protected]
 6. במכס נותנים שובר תשלום, ניתן לשלם עד 25,000 ₪ בכרטיס לאומי ועד 15,000 בכל כרטיס אחר. יותר צריך שיק בנקאי או לשלם בדואר במזומן. או ניתן לעשות העברה בנקאית בתיאום עם סניף המכס.
 7. ברגע שיש לכם אישור הזמנה של הרכב החדש או מסמכים לגבי ייבוא מחו"ל שולחים לחמדה והיא מכינה אישור חידוש משק בהטבת מס ב – 4 עותקים (2 ליבואן 2 נשארים אצלכם) כולל חתימה של רע"ן סיור על הטופס המאשר את המשרד בו אתם רשומים (אין צורך במכתב למי שרשום כבר במשרד).
 8. בשלב זה, או כשאתם רוצים למכור את הרכב אתם מודיעים למשרד כדי שיכין טופס מכירה לרכב הישן. ניתן להשאיר את הרכב הישן כרכב אשכול ששולמו עליו המיסים. במקרה זה לא צריך אישור מכירת רכב ישן.
 9. בדרך לחמדה במשרד התיירות כדי לקבל את אישור הטבת מס עוברים דרך המשרד בבוקר ולוקחים את טופס המכירה כדי למסור לטלי גדליהו רע"ן סיור שצריכה לחתום על מסמך מקורי ימים א + ג בין השעות 9-12
 10. כתובת המשרד (הבית שלי) רח' לשם 16 מבשרת ציון  כמובן שיש לתאם לפני כן!
 11. לגשת לחמדה לקבל את אישור הטבת המס לרכב החדש ובמקביל לגשת לטלי גדליהו כדי שתחתום לכם על טופס מכירת רכב ישן.
 12. בזמנכם החופשי אתם הולכים עם הרכב הישן למשרד הרישוי עמדה מס' 1 לבדיקה ואח"כ משנים סיווג במשרד הרישוי בעמדה רגילה לא עמדת מוניות.
 13. מוודאים כי היבואן יודע כי הוא עושה בשבילנו את הבדיקה במקום עמדה מס' 1 והיבואן מוציא את הרכב בסיווג סיור ואתם לא צריכים ללכת לעמדה מס' 1.
 14. לאחר שקיבלתם את הרכב שולחים למשרד אגודת אשכול  את רישיון הרכב  בסיווג סיור למייל  [email protected]  ואני מטפל בקבלת רישיון סיור קבוע.
 15. בוטל רישיון סיור זמני! דהיינו בתחילת הדרך נוסעים ללא רישיון סיור.

שלכם בכל עת, מוטי בר – נס

למקרה חירום בלבד 24/7   050-9009700

בכל עניין אחר נא לפנות רק במייל – דוא"ל בלבד כולל כל הפרטים והמסמכים הנדרשים   [email protected]

אנא לא וואטסאפ לא סמס לא פייסבוק לא בשום אמצעי אחר רק בדוא"ל בפירוט כל הפרטים והמסמכים הנדרשים.

 

 

נספח 2  לנוהל רכב אשכול 9/2015  (גרסה חמישית)

חידוש משק (החלפת רכב אשכול ישן בחדש)

בקשה להחלפת רכב אשכול בהטבת מס על ידי מורה דרך

 

שם פרטי: _________________ שם משפחה:_____________________

מס' ת.ז.: _________________  מספר רישיון מורה-דרך_______________

כתובת: ___________________________________ מיקוד:_____________

טלפון: _____________ טלפון נייד: ___________ דוא"ל:__________________

 

 1. אני מורה/ת דרך המבקש/ת בזאת אישור להחלפת רכב אשכול אשר היה בבעלותי ונמכר לאחרונה או עומד להימכר בקרוב (להלן – "הרכב הנמכר").

 

 1. הריני מצהיר/ה בזאת כי בקשתי היא בהתאם לכל הכללים המפורטים בנוהל לאישור רכישת והחזקת רכב אשכול בהטבת מס (להלן" הנוהל"), לרבות האמור להלן:

 

 • הרכב הנרכש עומד בכל דרישות הרישוי וההפעלה לרכב אשכול.
 • הרכב הנרכש ירשם במשרד להסעות סיור אגודת אשכול סניף
 • אני בעל/ת רישיון נהיגה תקף ברכב ציבורי, מס' הרישיון__________ .
 • אני בעל/ת רישיון מורה דרך תקף שמספרו _________ ואני רשאי/ת להדריך על פיו בשפות הבאות:.____________________
 • עבודתי בהדרכת תיירי חוץ מהווה את עיסוקי העיקרי.

 

 1. הריני מצרף/ת בזאת לבקשתי את המסמכים הבאים:

 

 • בהחלפה לרכב חדש: הסכם הרכישה מהיבואן או ביבוא אישי מהמוכר בחו"ל, הכולל את מס' השילדה של הרכב, מס' רישוי (אם קיים), ופרטי הרכב.
 • בהחלפה לרכב משומש:
  • רכב שאינו רכב אשכול רק עד גיל שנתיים צילום רישיון הרכב הנרכש.
  • במידה ושימש כרכב אשכול – צילום רישיון סיור.
 • בהחלפה לרכב ביבוא אישי:  אישור רכישה מהספק בחו"ל כולל מספר שלדה .

 

 1. הריני מתחייב/ת ומצהיר/ה בזה:

 

 • לקיים את כל האמור בנוהל, לרבות מספר ימי עבודה מינימאלי של הרכב בהסעת והדרכת תיירי חוץ, כאמור בסעיף 4.2.3 לנוהל, ושיתוף פעולה לעניין בדיקה ופיקוח על קיום תנאי הנוהל, כאמור בסעיף 7 לנוהל.
 • ידוע לי כי במידה ולא אעמוד בתנאי הנוהל תבוטל הטבת המס, ויהיה עלי לשלם את מלוא המס על הרכב.

 

חתימה      ________________

 

דיסקברי 4 ביבוא אישי אפשרי רק עד סוף 2018 מחיר בהטבת מס החל מ 180,000 ש"ח + מע"מ לפרטים נוספים הקלק על התמונה

לימוזינה ביבוא אישי מארה"ב . רק למורה דרך אפשרי. מחיר בהטבת מס החל מ 220,000 ש"ח . לפרטים נוספים הקלק על התמונה.

 

 

 

פדני תכשיטים